چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و یک شماره همراه به ایمیل info@articlex.ir ارسال نمایید تا پیش فاکتور دریافت کنید | پشتیبانی : 09912939071
ثبت سفارش

Last Update : 2022-06-19 13:14:47

شرایط برگشت وجه :

در صورت دریافت اعتراض نویسنده به کیفیت ویراستاری تا یک ماه پس از ادیت امکان بررسی برگشت وجه میسر می باشد.

لطفا برای ثبت اعتراض خود حداکثر یک ماه پس از انجام ادیت ، به آدرس info@articlex.ir ایمیل بزنید.

در هنگام ارسال ایمیل به آدرس info@articlex.ir ، لطفا ایمیل دریافتی از مجله ای که مقاله را تنها به دلیل کیفیت پایین ادیت انگلیسی ریجکت نموده است را Forward نمایید.

در این ایمیل که از سوی مجله به شما ارسال گردیده است می بایست همه محتویات شامل نام سردبیر و ایمیل مورد مکاتبه و تاریخ دریافت ایمیل به وضوح مشخص باشد.

  •  

ثبت درخواست بازبینی :

نویسنده گرامی ، در صورتی  که پس از سابمیت مقاله ویراستاری شده در یک مجله، از سوی هیات داوران کامنتی مبنی بر "ضعف نگارشی یا ویرایشی" داده شده است، شما میتوانید حداکثر تا 3 ماه بعد از تحویل مقاله، آن را از طریق پنل سفارش خود و ثبت دکمه (Revise Request) برای بررسی مجدد ارسال نمایید.

اعتراض تنها در صورتی وارد میباشد که مجله در دلیل رد مقاله یکی از دلایل اصلی ریجکت را "کیفیت ادیت انگلیسی پایین" ذکر کرده باشد. در غیراینصورت و بیان سایر دلایل همچون دلایل علمی ، اعتراض وارد نخواهد بود.

اعتراض ظرف مدت سه روز کاری در کمیته علمی بررسی و نتیجه به مشتری از طریق ایمیل اطلاع داده خواهد شد.

درصورت وارد بودن اعتراض یکبار ادیت رایگان مجدد ظرف 10 روز کاری برای نویسنده انجام خواهد شد.