ثبت سفارش

مشاهده خدمات Last Update : 2022-06-19 13:14:47

 

مشاهده و انتخاب خدمات :

نویسنده گرامی، از جدول زیر می توانید تمامی خدمات را مشاهده کنید. برای ثبت سفارش وارد این لینک شوید یا ثبت نام نمایید.

 

نوع خدمت نوع عملیات
دستیار نویسنده در سابمیت و داوری در مجلات بریفلندز (جدید) مشاهده خدمت
ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی مشاهده خدمت
ویرایش انگلیسی مقالات مشاهده خدمت
ترجمه و ویرایش انگلیسی (اقتصادی) مشاهده خدمت
ویرایش تصاویر مقالات (Graphical Abstract) مشاهده خدمت
ویرایش فارسی مقالات مشاهده خدمت
رفع مشابهت ادبی مشاهده خدمت
بررسی مشابهت ادبی مشاهده خدمت
ویرایش ساختاری و بازنویسی منابع مشاهده خدمت
برگزاری کارگاه های آموزشی مشاهده خدمت