ثبت سفارش

آموزش مقاله نویسی: نکات مهم در انتخاب عنوان مقاله

نویسنده:‌ Info Articlex
| July 17, 2021

نکات مهم در انتخاب عنوان مقاله


 

1) Quotation marks

اگر در عنوان مقاله نیاز به استفاده از علامت نقل قول (quotation mark) باشد حتما باید به صورت دوتایی (double quotation mark) نوشته شود:

مثال :

Above AII “Do No Harm": How Can Errors Be Avoided in Medicine?

 


 

2) Numbers

اگر اعداد در ابتدای عنوان آورده شوند ، نباید به صورت عددی نوشته شوند

مثال :

Three-Day Antimicrobial Regimen for Treatment of Acute Cystitis in Women: A Randomized Trial

 


 

3) Drugs

اگر نام داروها در عنوان آمده باشد:

1) از نام عمومی یا غیر اختصاصی تأیید شده استفاده کنید.

2) بخش های غیر اساسی نام دارو را حذف کنید مگر اینکه مورد نیاز باشد .

3) ازبه کار بردن نام های اختصاصی خودداری کنید مگر اینکه :

  •  مقاله در مورد مقایسه چندین محصول باشد
  • مقاله مخصوص فرمولاسیون خاصی از دارو است
  • و یا  تعداد اجزا تشکیل دهنده گروه دارویی آنقدر زیاد است که به کار بردن اصطلاح عمومی باعث میشود عنوان مقاله نا مفهوم باشد: مانند "قرص مولتی ویتامین"

 


 

4) Genus and Species

جنس و گونه باید در عنوان به صورت کامل و ایتالیک (expanded and italic) نوشته شوند و حرف اول فقط برای جنس (و نه گونه) به صورت بزرگ نوشته میشود.

مثال:

Elimination of a Community-Acquired Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infection in a Nurse with Atopic Dermatitis

 


 

5) Abbreviations

از اختصار در عنوان خودداری کنید ، مگر اینکه محدودیت تعداد کلمه برای عنوان وجود داشته باشد

Prevalence of HIV-1 in Blood Donations Following Implementation of a Structured Blood Safety Policy in South Africa

و یا اینکه عنوان شامل نام گروهی باشد که با مخفف آن بیشتر شناخته می شود

Reporting of Noninferiority and Equivalence Randomized Trials: An Extension of the CONSORT Statement

در هر دو مورد ، کلمه اختصاری به کار برده شده باید درچکیده و اولین جایی که در متن استفاده میشود به صورت کامل آورده شود.

 

 

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید: