ثبت سفارش

آموزش مقاله نویسی : چهار نکته کلیدی در انتخاب عنوان در مقالات علمی

نویسنده:‌ Info Articlex
| August 30, 2021

نکات مهم در انتخاب عنوان مقاله


1) حرف اول کلمات درعنوان مقالات به صورت حروف بزرگ نوشته میشوند. شایان ذکر است عنوان مقالات در قسمت منابع از این قانون طبعیت نمیکنند.

نمونه :

  • Title: Autonomic Response in Depersonalization Disorder
  • Reference: Sierra M, Senior C, Dalton J. Autonomic response in depersonalization disorder. Arch Gen Pycbiatry. 2002:598):100-103.

 


 

2) در عنوان ها و سرفصل ها ، افعال 2 حرفی با حروف بزرگ شروع میشوند. مانند : go,do,am,is,be

توجه: مصدر"to" با حرف بزرگ نوشته نمی شود. حروف ربط هم ‌پایه (coordinating conjunction)، حروف تعریف (Articles) و یا حروف اضافه (preposition) 3 حرفی و یا کمتر، با حرف بزرگ آغاز نمیشوند ، مگر زمانی که اولین کلمه در عنوان باشند.

نمونه :

  • What Is Sarcoma?
  • We Do Need to Treat Mild Hypertension
  • Where the World Will Be in the Year 2020

 


 

3) در اسم های مرکب غیر انگلیسی ، تمام قسمت های عبارت با حروف بزرگ آغاز میشوند.

نمونه :

  • Fluorescence In Situ Hybridization in Surgical Specimens of Lung Cancer
  • Nephrectomy With Concomitant En Bloc Adrenalectomy

 


 

4) حرف اول تمام قسمت های افعال عبارتی (phrasal verbs) ، مانند "follow up" ، در عنوان با حرف بزرگ نوشته میشوند.

نمونه :

  • The Need to Follow Up the Patient With Esophageal Cancer

 

 

 

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید:

دیدگاه‌های کاربران

avatar

مصطفی امیری says:

در مورد نکات بالا فکر کنم باید بیشتر دقیق باشیم. اگر اشتباه نباشه فکر میکنم حرف اضافه ای مثل With باید با حرف کوچک with نوشته شود. اگر حروف اضافه بیشتر از 5 حرف داشته باشد می تواند با حرف بزرگ نوشته شود.
avatar

کمال الدین علاالدینی says:

درود و سپاس عالیه