ثبت سفارش

کاربرد صحیح Positive, Negative, Normal, Abnormal در مقالات

نویسنده:‌ Info Articlex
| September 20, 2021

آموزش مقاله نویسی


معاینات ،آزمایشات و مطالعات آزمایشگاهی به خودی خود غیر نرمال ، نرمال ، منفی یا مثبت نیستند. این صفات در مورد مشاهدات ، نتایج یا یافته ها به کار برده میشوند. برای توصیف وضعیت سلامتی افراد از به کار بردن " نرمال " و " غیر نرمال " خودداری کنید.

نتایج کشتها و آزمایشات میکروارگانیسمها و واکنشهای خاص به آزمایشات ممکن است منفی یا مثبت باشد. در سایر آزمایشات که به جای یک خصوصیت خاص، بر الگوی فعالیتی از یک ویژگی تمرکز می کنند طیف وسیعی از نتایج نرمال و غیر نرمال امکان پذیر است. این آزمایشات شامل الکتروانسفالوگرام و الکتروکاردیوگرام و حالت های تصویربرداری مانند اسکن ایزوتوپی ، مطالعات رادیوگرافی و توموگرافی می باشند.

به نمونه های زیر توجه کنید:

نادرست

The physical examination was normal.

صحیح

Findings from the physical examination were normal.


نادرست

The throat culture was negative.

صحیح

The throat culture was negative for B-hemolytic streptococci.


نادرست

The electroencephalogran was positive.

صحیح

The electroencephalogram showed abnormalities in the


نادرست

Serologic tests for Treponema pallidum hemagglutination, which were previously negative, are now positive

صحیح

Serologic test results for Treponema pallidum hemagglutination, which were previously negative, are now positive.


استثنا

HIV-positive men

Seronegative women

Negative node

 

  • غیر نرمال ، نرمال، منفی ، مثبت  Abnormal, normal; negative, positive
  • منبع : AMA Manual of Styles

 

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید: