ثبت سفارش

کلمات غیر قابل مقایسه

نویسنده:‌ Info Articlex
| December 12, 2021

کلمات غیر قابل مقایسه

صفتی که بیانگر یک حالت یا کیفیت مطلق یا شدید است، بررسی کمی و  یا مقایسه را نمی پذیرد. بنابراین، به کاربردن کلمات  deadest , more perfect و یا somewhat unique غلط می باشد.

با این حال، این امکان وجود دارد که  صفت هایی از این نوع را با قیدهایی مانند almost, apparently, fortunately, nearly, probably, و regrettably تغییر دهیم.
در لیست زیر کلماتی آورده شده اند که نباید با اصلاح کننده های تفضیلی 1(more,less)، عالی 2(most,least) و یا کمی 3(quite,slightly,very) استفاده کرد.

absolute
omnipotent
ambiguous
original
comprehensive
preferable
pregnant
entire
supreme
equal
total
eternal
ultimate
expert
final
unique
infinite

نکته: به طور کلی در متون علمی نباید از صفات عالی (superlative) استفاده کرد.


1) comparative
2) superlative
3) quantifying

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید:

دیدگاه‌های کاربران

avatar

ahariri says:

ممنون از اطلاعات خوبتون