ثبت سفارش

معرف سن و جنس

نویسنده:‌ Info Articlex
| December 28, 2021

معرف سن و جنس


از اصطلاحات خاص برای اشاره به سن افراد استفاده کنید.

1) افراد از بدو تولد تا یک ماهگی  Neonates ویا newborns نامیده میشوند.

2) Infants کودکان 1 ماهه تا 1 ساله (12 ماهه) می باشند.

3) Children افراد 1 تا 12 سال هستند. گاهی اوقات، children ممکن است به طور گسترده تر برای دربر گرفتن افراد از بدو تولد تا 12 سالگی مورد استفاده قرار گیرد. این افراد ممکن است به عنوان boys یا girls نیز نامیده شوند.

4) Adolescents افراد 13 تا 17 ساله هستند. بسته به محتوا، ممکن است به آنها teenagers یا adolescent boys یا adolescent girls نیز گفته شود.

5) Adults افراد 18 سال به بالا هستند و باید به عنوان men یا women معرفی شوند. افراد 18 تا 24 ساله نیز ممکن است به عنوان young adults شناخته شوند.

 

توجه: اگر سن یک بیمار جداگانه ارائه شود، ممکن است به صورت کسر مختلط (½ 6 years) یا "6 سال 6 ماه" بیان شود. اما وقتی سن به عنوان میانگین ارائه می شود، از فرم اعشاری استفاده کنید: 6.5 years.
در صورت امکان، بیمار باید به عنوان یک man ، woman ، boy ، girl یا infant نامیده شود، نه به عنوان male یا female. با این حال، گاهی اوقات، یک گروه مطالعه ممکن است شامل children  و adults  از هر دو جنس باشد. در این حالت استفاده از male و female به عنوان اسم مناسب است. هم چنین Male  و female  به عنوان صفت مناسب می باشند.

 

 

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید:

دیدگاه‌های کاربران

avatar

Nasir says:

That's grate