ثبت سفارش

به کار بردن حرف اضافه in قبل از کلمات in vivo/ in vitro

نویسنده:‌ Info Articlex
| May 02, 2022

به کار بردن حرف اضافه in قبل از کلمات in vivo/ in vitro


بر طبق قوانین AMA استفاده از حرف اضافه in  قبل از کلمات in vivo  و in vitro با درنظر گرفتن نکات زیر، مانعی ندارد. زیرا in vitro  و یا in vivo با هم یک عبارت در نظر گرفته می شوند و in جزیی از کلمه بوده و حرف اضافه محسوب نمی‌شود.

 

  • در به کاربردن این کلمات نباید از hyphen استفاده نمود (in-vivo).
  • از آنجایی که معمولا in vivo و یا in vitro قبل از یک اسم قابل شمارش مفرد استفاده می‌شوند خیلی به ندرت عبارت In in vivo میتواند در متون علمی کاربرد داشته باشد. بنابراین، معمولا بین in و in vivo و غیره یک determiner باید استفاده شود.

 

  • In our in vitro study, a key difference in planktonic and biofilm proteomic profiles was the expression of metabolic proteins.
  • In the in vivo study by Smith et al.
  • We also studied treatment in the in vitro study, in earlier stage.

 

 

 

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید: