ثبت سفارش

نحوه نگارش مقالات غیر انگلیسی در بخش رفرنس ها

نویسنده:‌ Info Articlex
| June 29, 2022

نحوه نگارش مقالات غیر انگلیسی در بخش رفرنس ها


1) مقالاتی که عناوین غیر انگلیسی دارند باید به شکل زبان اصلی و بدون ترجمه در قسمت رفرنس آورده شوند:

Richartz E, Schott KJ, Wormstall H. Psychopharmakotherapie bei nmenzerkrankungen. Dtsch Med Wocbenschr. 2004;129(25/26):1434-144o


2) اگر عنوان مقالات غیر انگلیسی به زبان انگلیسی ترجمه شوند، باید به زبان اصلی مقاله در کروشه پس از عنوان مقاله اشاره شود:

Miyazaki K, Murakami A, Imamura S, et al. A case of fundus albipunctatus with a retinol dehydrogenase 5 gene mutation in a child [in Japanese]. Nippon Ganka Gakkai Zassbi. 2001;105(8):530-534.


3) اگر نیاز هست تا عنوان مقاله هم به زبان اصلی و هم به زبان انگلیسی آورده شود، مطابق مثال زیر، زبان اصلی ابتدا آورده شده و سپس ترجمه عنوان به زبان انگلیسی در کروشه قرار داده میشود:

Camici M. Cancro prostático e screening con test PSA [Prostate cancer and prostate-specific antigen screening]. Minerva Med. 2004:95(1):25-34.

 

 

 


Source: AMA Manual of style

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید: