ثبت سفارش

نحوه گزارش نسبت ها و درصدها در مقاله

نویسنده:‌ Info Articlex
| October 26, 2022

نحوه گزارش نسبت ها و درصدها در مقاله

 

در صورت امکان، نسبت ها و درصدها باید به صورت کسر واقعی (n) و مخرج (d) که از آن مشتق شده اند، همراه شوند. صورت و مخرج باید به صورت "n of d" و نه با استفاده از ویرگول و یا خط تیره "n/d" بیان شود.

 

Death occurred in 6 of 200 patients.

Not: Death occurred in 6/200 patients.

 

همچنین برای واضح بودن متن مقاله، وقتی یک صورت و مخرج با یک درصد همراه است، این درصد نباید بین صورت و مخرج تداخل ایجاد کند:

 

Death occurred in 6 of 200 patients (3%).

Death occurred in 3% (6 of 200) of patients.

Of the 200 patients, death occurred in6 (3%).

Of the 200 patients, 6 (3%) died.

Not: Death occurred in 6 (3%) of 200 patients.

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید: