ثبت سفارش

نحوه گزارش نرخ و نسبت ها در مقاله

نویسنده:‌ Info Articlex
| November 23, 2022

نحوه گزارش نرخ و نسبت ها در مقاله (rates and ratios)

هنگامی که در متن اصلی نرخ ها و نسبت ها در پرانتز قرار میگیرند حتما از علامت اعشار برای نرخ (1/2) و از علامت دو نقطه برای نسبت ها (1:2) استفاده نمایید . 
نرخ ها زمانی که مخرج آنها عدد 100 می باشد باید به شکل اعشاری آورده شودند در غیر این صورت نسبت اعشار آن باید در متن اورده شود:

Of all individuals exposed, children were affected at a rate of 0.05.

The infant mortality rate was 3 per 10 000 live births.

Not: The infant mortality rate was 3/10 000 live births.

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید: