ثبت سفارش

در چه مواردی از علامت نقل قول استفاده نکنیم

نویسنده:‌ Info Articlex
| November 30, 2022

در چه مواردی از علامت نقل قول استفاده نکنیم

پس از نقل قول غیرمستقیم، از علامت نقل قول ( “ “) استفاده نکنید :

The nurse said he would be discharged today.

از علامت نقل قول در جملات (yes/no) استفاده نکنید.

His answer to the question was no.

در قسمت های مربوط به مصاحبه یا بحث وقتی نام گوینده مشخص است، از علامت نقل قول استفاده نکنید.

Dr Black: Now let us review the slides of the bone marrow biopsy.

Dr Smith: The first slide reveals complete absence of granulocytic pre-cursors.

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید: