چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و یک شماره همراه به ایمیل info@articlex.ir ارسال نمایید تا پیش فاکتور دریافت کنید | پشتیبانی : 09912939071
ثبت سفارش

توضیحات تکمیلی در جمله

نویسنده:‌ Info Articlex
| January 11, 2023

 

از پرانتز برای نشان دادن توضیحات تکمیلی، معرفی، جهت دهی به خواننده و یا ترجمه استفاده کنید.

 

1) A known volume of fluid (100 mL) was injected.

2) The differences were not significant (P >.05).

3) One of us (B.O.G.) saw the patient in 2006.

4) Asymmetry of the upper part of the rib cage (patient 5) and pseudarthrosis of the first and second ribs (patient 8) were incidental anomalies (Table 3).

 

اگر رابطه نزدیکی بین موارد اشاره شده در داخل پرانتز و بقیه جمله وجود داشته باشد، استفاده از کاما به جای پرانتز ارجحیت دارد.

 

1) The hemoglobin level, although in the normal range, was lower than expected.

 

اگربرای استفاده از جملات تکمیلی از عباراتی مانند namely (viz), that is (ie) و for example (eg) استفاده میشود، به جای کاما از پرانتز استفاده کنید.

 

1) He weighed the advice of several committee members (namely, Jones, Burke, and Easton) before making his proposal.

 

 

 

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید: