ثبت سفارش

اخلاق در نشر و قصور در آن

نویسنده:‌ واحد خبری , واحد خبری
| May 12, 2016

قصور در نشر یک رخداد ناخوشایند در دنیای علم است. این رخداد در تمام حوزه ­های موضوعی رخ می­دهد و تنها تعداد کمی از نشریات و کتاب­ها از این پدیده به دور هستند. پیشگیری از وقوع قصور در نشر منوط به مسئولیت پذیری هر یک از نویسندگان، سردبیران، داوران، ناشران و موسسات می­باشد. هر نشریه ای که در اسکوپوس نمایه می شود، دارای بیانیه اخلاق در نشر و قصور در نشر می باشد و این بیانیه ها در درسترس عموم است. بیانیه اخلاق در نشر و قصور در نشر مشخص می­کند که ناشر به یک کد مشخص و رفتار اخلاقی در کارهای خود در نشریه پایبند است. این بیانیه باید شامل اصول اخلاقی که توسط سازمان هایی نظیر COPE مطرح شده است باشد. اصولی که برای تمام نویسندگان، سردبیران ،تیم تحریریه نشریات و داوران مساوی است. تقلب در نشر، اصیل بودن محتوا و سرقت علمی، نقش نویسندگی و تضاد منافع به عنوان مواردی است که در این بیانیه قرار می گیرد.


اسکوپوس همه ناشران را با توجه به عملکرد آنها و تطبیقشان با این سیاست ها در پایگاه لیست می کند. اسکوپوس خود به تنهایی هیچگونه بیانیه ایی برای اخلاق در نشر و یا قصور در نشر حکم نمی­کند اما برای دریافت اطلاعات بیشتر می توان به یکی از روش­های زیر اقدام کرد.

1. در حال حاضر ناشران بزرگ بیانیه­ های کاملی را در وب سایت خود منتشر می­کنند. مانند سایت الزویر

2. تعدادی از سازمان های صنعتی راهنماهای کاملی را برای برای ناشران منتشر می کنند که به راحتی قابل دسترسی است. بعضی از این سازمان ها به این شرح است:

  • کمیته اخلاق در نشر (COPE)
  • انجمن جهانی سردبیران حوزه پزشکی (WAME)
  • کمیته بین المللی سردبیران نشریات پزشکی (ICMJE)
  • ثبت استانداردهای آزمایشات گزارش شده (CONSORT)

 

3.راهنماهایی مبنی بر اینکه بر چه بیانیه­هایی در اخلاق در نشر و قصور در آن باید وفادار ماند. ( PEMS)

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با اهمیت اخلاق در پژوهش و نشر می توانید به http://www.ethics.elsevier.com مراجعه کنید.

یا به این وب سایت مراجعه نمایید.

منبع : سای نیوز

دیدگاه‌ها

دیدگاه خود را بیان کنید: