در گزارش سالیانه ارجاعات مجلات ISI ، مجله هپاتیت ماهیانه بار دیگر به عنوان مجله اول ایران معرفی شد

سرانجام و پس از یک ماه تاخیر، گزارش سالیانه ارجاعات مجلات (Journal Citation Report) یا همان  JCR توسط موسسه تامسون رویترزبه عنوان مالک ISI اعلام گردید. این گزارش که مهمترین و دقیق ترین مبنای علم سنجی و شاخص کیفیت علمی و ارجاعات مجلات در دنیا محسوب میشود، گزارش سالیانه خود را بر سه مبنای نام کشور، ناشر، و موضوع مجلات ارایه می نماید.


در گزارش امسال از مجموع ۳۹ مجله ایرانی نمایه شده در ISI مجله هپاتیت ماهیانه بار دیگر به عنوان بهترین مجله ایرانی از نظر میزان ضریب نفوذ (Impact Factor) معرفی شد. این مجله توانست با انتشار ۱۱۶ مقاله علمی در سال ۲۰۱۲ و کسب IF=1.796 به عنوان پرافتخارترین مجله ایرانی در سال ۲۰۱۳ معرفی شود. نکته قابل توجه در این موضوع کاهش ۲۹% خودارجاعی (Self Citation) نسبت به سال گذشته است به گونه ای که ضریب خودارجاعی در این مجله به ۲۴% کاهش پیدا نموده است. ایمپکت فاکتور مجلات دوم و سوم از وزارت بهداشت به مجلات دارو و Archives of Iranian Medicine با ضرایب ۱٫۱۱ و ۱٫۱۰ تعلق دارد. ضریب خودارجاعی (Self Citation) در مجله دارو برابر ۲۴% و در مجله Archives of Iranian Medicine در سال ۲۰۱۳ معادل ۱۷% اعلام شده است.

انتشارات کوثر کسب این افتخار را به جامعه دانشگاهیان و هیات تحریریه محترم مجله هپاتیت ماهیانه تبریک عرض می نماید.