چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و یک شماره همراه به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمایید. (جهت مشاهده ایمیل اینجا کلیک کنید.) تلفن پشتیبانی : 09912939071

ثبت سفارش

Acceptance Rate Last Update : 2022-08-16 13:42:18

Acceptance Rate:


Definitions:

  • Acceptance Rate: Percentage of submitted articles accepted during a year; the total number of articles accepted out of the total number of articles submitted in the same period.
  • Submissions: Number of manuscripts submitted in a period.

All data shown on this page are average of real-time data and will be updated once a day (12:00).


Other Metrics:

  • Time to First Decision: