چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و یک شماره همراه به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمایید. (جهت مشاهده ایمیل اینجا کلیک کنید.) تلفن پشتیبانی : 09912939071

ثبت سفارش

List of Workshops in the field of Journalism Last Update : 2022-06-19 13:14:47

Workshops:

A list of all workshops and training courses held by Brieflands could be found here:

Workshop Title Date
14 Dec 2021
17 July 2017
14 January 2016
21 January 2016
1 October 2015
4 September 2015
3 September 2015
27 Auguest 2015
6 August 2015
23 July 2015
11 July 2016
10 June 2015
21 May 2015
14 May 2015
23 April 2015
16 April 2015
12 March 2015
5 March 2015
26 Feb 2015
19 February 2015
3 August 2017
29 January 2015
15 January 2015
8 January 2015
31 Dec 2014
18 December 2014
11 December 2014
27 November 2014
20 November 2014
13 November 2014
9 October 2014
12 Jun 2014
27 March 2014
19 Feb 2015
26 Dec 2013
26 Dec 2013
31 Oct 2013
27 Nov 2013
2 May 2013
9 July 2012
2 May 2013
30 January 2014
6 Sep 2017
8 Feb 2012
9 Feb 2012
29 Dec 2011
13 October 13 2011
 25 Jan 2012
23 November, 2011
23 November, 2011
24 November 2011
6 Oct 2011
8 Feb 2012
11 Aug 2016
26 December 2013
19 September 2013
19 February 2015
7 January 2016
29 October 2015
18 June 2015
10 June 2016
17 June 2015
6 August 2015