چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و یک شماره همراه به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمایید. (جهت مشاهده ایمیل اینجا کلیک کنید.) تلفن پشتیبانی : 09912939071

ثبت سفارش

Peer Review: Workshop in Iranian Society of Echocardiography Last Update : 2022-06-19 13:14:47

Title Peer Review workshop

کارگاه داوری مقالات

Held by 1. Brieflands
2. Iranian Society of Echocardiography
1.انتشارات بریفلندز
2. انجمن اکوکاردیوگرافی ایران
CME Credits - -
Course Contents

1) What is Peer-review? 
2) Peer-Review process 
3) Peer-Review methods and forms
4) Peer-Review process in the journal website

 
Language Farsi فارسی
Lecturer Azam Raoofi

اعظم رئوفی

Time Wednesday 27 Nov 2013, 6th Azar 1392, 1-3 pm

چهارشنبه 6 آذر 1392
ساعت 15-13

Place Conference hall, Rajaie Hospital سالن اجتماعات، بیمارستان رجائی
Registration fee Free of Charge رايگان براي تمامی شرکت کنندگان در چهاردهمین همایش سراسری دانشجویان علوم پزشکی کشور
More information?

Contact Miss. Mahmoudi at: Tel: +98 21 23923082
Email: Info@brieflands.com

خانم محمودی، تلفن: 23923082-21-98+
Slides Download Slides دانلود اسلایدهای اولیه