چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و یک شماره همراه به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمایید. (جهت مشاهده ایمیل اینجا کلیک کنید.) تلفن پشتیبانی : 09912939071

ثبت سفارش

Two-Days Seminar in Ahvaz: What do editors need to improve their journals? Last Update : 2022-06-19 13:14:47

Brieflands Medical Institute in cooperation with Ahvaz Medical University holds Two Days Seminars in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences: What do editors need to improve their journals? To read more click here.

 

Title Two Days Seminars in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences: What do editors need to improve their journals?

سمينار دو روزه توانمندسازي سردبيران و هيات تحريريه در دانشگاه علوم پزشکی اهواز

Held by Brieflands Medical Institute
Deputy for Research, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
شرکت تعاونی پزشکان کوثر
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
CME Credits With CME credits which will be given by Iran Ministry of Health and Medical Education to all registered participants at brcgl.ircme.ir با امتياز بازآموزي براي كليه گروههاي مرتبط در علوم پزشكي كه از طريق سامانه آموزش مدوام وزارت بهداشت brcgl.ircme.ir اعطا ميگردد.
Course Contents 1) Writing and editing an article 
2) Main concepts needed for editors
3) Navigating the journal management system 
Full course contents can be found here.
1. کارگاه نگارش و ویرایش مقالات در علوم پزشکی
2. اصول مهم مورد نیاز یک عضو هیات تحریریه
3. راهبری سیستم مدیریت مجلات
برنامه کامل آموزشی در اين صفحه وجود دارد.
Time Table

First Day:
8:00-9:00 Editorial Board Meeting, Part 1
9:00-12:00 First Workshop: Writing & Editing an Article
12:00-13:00 Lunch, Pray
13:00-15:00 Second Workshop: Plagiarism
15:00-17:00 Editorial Board Meeting, Part 2

Second Day:
8:00- 12:30 Editorial Board Meeting, Part 3
12:30-13:30 Lunch, Pray
13:30- 16:00 Editorial Board Meeting, Part 4

 
Language English and Farsi  
Lecturers Department of Education, Brieflands Medical Institute مدرسين واحد آموزش شركت كوثر
Time Wednesday and Thursday (8-9 Feb 2012): 8:00 - 15:00 چهارشنبه و پنجشنبه 19 الی 20 بهمن ماه 1390 ساعت 8:00 الي 15:00
Place Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Registration fee Free of Charge: For editorial board members of Ahvaz journals رايگان براي تمامی اعضا هیات تحریریه مجلات تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اهواز
Registration Only with invitation letter from Deputy for research of Ahvaz Jundishapur university of Medical Sciences ثبت نام فقط با دعوتنامه رسمی از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اهواز
Capacity 30 seats 30 نفر (بر اساس اولويت ثبت نام آنلاين)
More information? in Tehran:
Contact Miss Heidari at: Tel: +98 21 88621755-7 (ext. 103) Fax: +98 21 88621755-7 (ext. 5) Email: Info@brieflands.com
in Ahvaz:
Contact Ms Amiri at: +98-611-3362537, Fax: +98-611-3362537, Email: Shekoufa_amiri@yahoo.com
برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با افراد ذیل تماس بگیرید:
در تهران:
خانم حیدری تلفن: 7-88621755 (داخلی 103) ، فکس: 7-88621755 (شماره 5)، ایمیل:Info@brieflands.com
در اهواز:
خانم امیری تلفن: 3362537- 0611 ، ایمیل: Shekoufa_amiri@yahoo.com
Announcement  
[Click to see the full size of the image]
 
Slides

All slides are in PDF format.
1) Dr Miri: Editors' Knwledge (1) (2)
2) Dr Tavangar: Good Translation
3) Linda Elliot: English Editing
4) Amir Hasani: Journal Management System (1) (2) (3)
5) Amir Hasani: (AMA Style(Type of Articles)
6) Parisa Bahmani: EndNote
7) Parisa Bahmani: Plagiarism

Photo Gallery
Ahvaz Seminar - Briefland Ahvaz Seminar - Briefland Ahvaz Seminar - Briefland
Ahvaz Seminar - Briefland Ahvaz Seminar - Briefland Ahvaz Seminar - Briefland