چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و یک شماره همراه به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمایید. (جهت مشاهده ایمیل اینجا کلیک کنید.) تلفن پشتیبانی : 09912939071

ثبت سفارش

2 Days Workshop in Ahvaz: The Concept and Requirements of Successful Publishing Last Update : 2022-06-19 13:14:47

Brieflands Corp. in cooperation with Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences holds a brief workshop about peer review.

 

Title Peer Review workshop کارگاه داوری مقالات
Held by 1. Brieflands
2. Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
1.انتشارات کوثر
2. سردبیران مجلات دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
CME Credits - -
Course Contents

Wednesday March 26, 2014

1) Peer-Review process
2) Plagiarism
3) Navigating the Brieflands Online System
4) Practical workshop
5) Style Editing based on AMA Style
6) Tables anf Figures based on AMA Style
7) Practical workshop


Thursday March 27, 2014


1) What is EndNote
2) Who to work in EndNote
3) Practical workshop

 
Language Farsi فارسی
Lecturer Amir Hasani, Azam Raufee, Prisa Bahmani, Fatemeh Razzaghi: Department of Education, Brieflands

امیر حسنی، اعظم رئوفی، پریسا بهمنی، فاطمه رزاقی از دپارتمان آموزش و تولید مجلات کوثر

Time Wednesday 26th March 2014, 9 AM-5 PM
Thursday 27th March 2014, 9 AM-12 PM

چهارشنبه و پنجشنبه 7 و 8 اسفند ماه 1393 ساعت 8 الی 17

Place School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده پزشکی
Registration fee Free of Charge رايگان
Registration On-Site در محل برگزاری
More information?

Contact Miss. Rahimi at:
Tel/fax: +98 21 88352501-7
secretary@brieflands.com

دریافت اطلاعات بیشتر:
خانم رحیمی
021-88352501-7
secretary@brieflands.com