چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و یک شماره همراه به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمایید. (جهت مشاهده ایمیل اینجا کلیک کنید.) تلفن پشتیبانی : 09912939071

ثبت سفارش

Writing and Editing an Article Last Update : 2022-06-19 13:14:47

Brieflands Publishing Corporation in cooperation with Ahvaz Medical University and Iranian Virayesh Center holds a preliminary workshop on writing and editing an article. To read more click here.

 

Title A Preliminary Workshop on: Writing and Editing an Article کارگاه مقدماتی : نگارش و ویرایش مقالات
Held by 1. Brieflands Publishing Corporation
2. Deputy for Research, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
3. Iran Virayesh Center
1. شرکت تعاونی پزشکان کوثر
2. معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
3. کانون ویرایش ایرنیان
CME Credits With CME credits which will be given by Iran Ministry of Health and Medical Education to all registered participants at brcgl.ircme.ir با امتياز بازآموزي براي كليه گروههاي مرتبط در علوم پزشكي كه از طريق سامانه آموزش مدوام وزارت بهداشت brcgl.ircme.ir اعطا ميگردد.
Course Contents 1) General format of scientific writing
2) Common problems in Translating articles 
3) How can we do proof reading?

Full time table can be found here.
1. فرمت کلی نگارش علمی
2. مشکلات شایع در ترجمه مقالات
3. روش صحیح چک کردن مقالات

جدول زماني كامل در اين صفحه وجود دارد.
Language English and Farsi انگلیسی و فارسی
Lecturers SM Miri, Brieflands Publishing Corporation
H Tavangar, Iran Virayesh Center
Linda Eliot, Brieflands Publishing Corporation

دکتر سیدمحمد میری، شرکت کوثر
دکتر حمید توانگر، کانون ویرایش ایرانیان
لیندا الیوت، شرکت کوثر

Time Wednesday (8 Feb 2012): 8:00 - 12:00 چهارشنبه 19 بهمن ماه 1390 ساعت 8:00 الي 12:00
Place Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Registration fee Free of Charge: For editorial board members of Ahvaz journals and All Students 
30,000 tomans: For free participants
رايگان براي تمامی اعضا هیات تحریریه مجلات تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اهواز و برای تمام دانشجویان دانشگاه
30000 تومان: برای شرکت کنندگان آزاد
Registration Online: 
1) Go to this page and pay online 300,000 rials 
2) Then go to the next page and register for the workshop 
On-Site is possible in case of available seats (Not recommended)
ثبت نام آنلاين:
1) ابتدا با ورود به اين صفحه مبلغ 30 هزار تومان را با استفاده از شبكه شتاب پرداخت نماييد
2) سپس به اين صفحه رفته و مشخصات فيش و خود را ثبت نماييد.
ثبت نام در محل نيز امكانپذير است ولي بدليل محدوديت ظرفيت توصيه نميشود.
Capacity 100 seats 100 نفر (بر اساس اولويت ثبت نام آنلاين)
More information? in Tehran:
Contact Miss Heidari at: Tel: +98 21 88621755-7 (ext. 103) Fax: +98 21 88621755-7 (ext. 5) Email: Info@brieflands.com
in Ahvaz:
Contact Ms Amiri at: +98-611-3362537, Fax: +98-611-3362537, Email: Shekoufa_amiri@yahoo.com
برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با افراد ذیل تماس بگیرید:
در تهران:
خانم حیدری تلفن: 7-88621755 (داخلی 103) ، فکس: 7-88621755 (شماره 5)، ایمیل:Info@brieflands.com
در اهواز:
خانم امیری تلفن: 3362537- 0611 ، ایمیل: Shekoufa_amiri@yahoo.com
Announcement  
[Click to see the full size of the image]
 
Course Material Download PDF  
Slides Click here to Download (at bottom of the page)  
Photo Gallery Click here to Download (at bottom of the page)