چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و یک شماره همراه به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمایید. (جهت مشاهده ایمیل اینجا کلیک کنید.) تلفن پشتیبانی : 09912939071

ارتقای علم سنجی دانشگاه ها در گرو داشتن مخزن کتابخانه مناسب است و نه نشر مجلات

نویسنده:‌ واحد خبری
| 04 06 17

سیاست دانشگاه ها و سازمان های علمی معتبر دنیا نشر مجلات نمی باشد. بلکه تمرکز و فعالیت اصلی آنها برای ارتقای رتبه علمی، depot یا ذخیره مناسب مقالات منتشره در کتابخانه های آنلاین خود می باشد. متاسفانه در سال های اخیر دانشگاه های کشور با تمایل بیشتر به نشر و تمرکز بر امور فنی و اجرایی در انتشار، از رشد کیفی مقالات بازمانده اند؛ و تنها به رشد کمی و فرآیندهای دست وپاگیر نشر پرداخته اند.


سوی دیگر سیاست های پیشین وزارتین بهداشت و علوم برای تعریف دانشگاه ها به عنوان ناشر به این سیاست غلط دامن زده بود که خوشبختانه از دو سال پیش سیاست فوق اصلاح گردیده است. طبق سیاست جدید دانشگاه ها موظف به داشتن مخازن depot الکترونیک تولیدات علمی خود شده اند و بالاخص وزارت بهداشت دانشگاه ها را موظف به داشتن repository مناسب کرده است.

دانشگاهی همانند جان هاوکینگز آمریکا برای انتشار مجلات خود از حضور ناشرینی چون Elsevier استفاده می کند و subdomain مجلات در دامنه دانشگاه از نظر آنها لزوم و معنایی ندارد. بلکه تمامی مقالات منتشره که مالکیت علمی آنها متعلق به آن دانشگاه می باشد در repository همان دانشگاه ذخیره می شود. روش صحیح آرشیو نمودن و بهینه سازی جستجو در نرم افزارهای repository کاملا تعبیه شده است.

لذا به دانشگاه ها توصیه می گردد به جای مشغولیت در فرآیند نشر به فکر ارتقای کیفیت مقالات و ذخیره سازی مناسب تولیدات علمی باشند.