تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL  

مدل یابی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را بصورت هم زمان مورد آزمون قرار دهد. این روش را می توان به عنوان روشی کمی تلقی کرد که به محقق یاری می رساند تا پژوهش خود را از مطالعات نظری و تدوین آنها گرفته تا تحلیل داده های تجربی، در قالبی چند متغیره سامان بخشد. این روش محقق را با پیچیدگی های زندگی اجتماعی(تاثیرگذاری مجموعه ای از متغیرها بر یکدیگر به طور یک سویه و دو سویه، مستقیم و غیرمستقیم) و همچنین پیچیدگی های موجود در اندازه گیری های سازه های پنهان فرهنگی و اجتماعی نزدیک کرده و بنابراین تحلیل کمی از پدیده های کیفی را به لحاظ روش شناختی، دقیق تر و به لحاظ کاربردی واقع بینانه تر سازد. بنابر اهمیت این موضوع این معادلات با استفاده از نرم افزار LISREL توضیح خواهد شد.

مقدمه

6 ساعت

مدت زمان کارگاه

حداکثر 14 نفر

تعداد شرکت کننده

روانشناسان و محققان علوم رفتاری، پزشکی اجتماعی، آمارزیستی و اپیدمیولوژی

گروه های هدف

توانا شدن شرکت کنندگان در برازش معادلات ساختاری و معادلات مسیر در نرم افزار LISREL

هدف کلی دوره

تسلط بر نرم افزار SPSS در حد مقدماتی، آشنایی با مفاهیم آماری به صورت مختصر

پیش نیاز

تئوری و عملی با امکان استفاده دانشجویان از لپ تاپ

شیوه آموزش

ردیف عنوان زمان-دقیقه
1 تعریف معادلات ساختاری و برازش مدل 60
2 مفروضات معادلات ساختاری 60
3 مناسبت ها در معادلات ساختاری 60
4 تعریف معادلات مسیر و برازش و مناسبت ها در نرم افزار LISREL 60
5 برازش مدل با استفاده از نرم افزار LISREL 120

اهداف جزئی و جدول زمانی

دکتر محمد غلامی فشارکی

اسامی مدرسین

200 هزار تومان

هزینه

ثبت نام بیش از دو نفر: 10 درصد تخفیف

ثبت نام دانشجویی: 30 درصد تخفیف

اعضا محترم مجلات و هیئت علمی: 10 درصد تخفیف

تکمیل ثبت نام تا تاریخ 23 فروردین : 20 درصد تخفیف

شرایط ویژه تخفیفات

جهت ثبت نام به این لینک مراجعه فرمایید

ثبت نام

همچنین جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید از طریق آدرس زیر با ما در ارتباط باشید. 
تلفکس: 021.88352501 الی 7 ، داخلی 121
موبایل: 09194775520 
ایمیل: [email protected]
سایت: www.Academy.pub

تماس

27 فروردین 1394 ساعت 9 صبح - ضمنا پس از پایان دوره برای مخاطب گواهی بین المللی اتمام دوره صادر می گردد

زمان برگزاری

تهران-خیابان جلال آل احمد-بین امیرآباد و چمران-نبش کوچه پروانه-مجتمع پریسا-پلاک 2- طبقه 3- واحد7- انتشارات کوثر


مسیر دسترسی شمال به جنوب - غرب به شرق : اتوبان شهید چمران جنوب - بعد از پل گیشا - دوربرگردان تونل توحید - اتوبان شهید چمران شمال

مسیر دسترسی جنوب به شمال - شرق به غرب : اتوبان شهید چمران شمال - خروجی شهید گمنام - کارگر (پل گیشا) - خیابان کارگر شمالی - خروجی جلال به سمت غرب - زیر پل گیشا - نبش کوچه پروانه

مسیر دسترسی با مترو : ایستگاه مترو توحید


نقشه محل برگزاری

مکان برگزاری

آقای معراج تبرائی

مسئول برگزاری

گالری تصاویر

© Copyright 2009-2022 Kowsarmedical Publishing Company Published by Brieflands, Kowsarmedical.