شماره 88 / 2023/03/01 / 2 مقاله
مشکل عمده ما خودتحریمی است

از ابتدای شروع نا آرامی های اخیر در کشور، محدودیتهای جدیدی از سوی متولیان فضای مجازی (به منظور ساماندهی) ایجاد شده است. متاسفانه به علت اقدام ناگهانی و بدون کارشناسی، وب سایتهای مجلات دانشگاهی ایران از دسترس نویسندگان و داوران بین المللی خارج شده است و به اصطلاح این سایتها "ایران اکسس" شده اند. بطوریکه مجلات علمی ما تنها در داخل کشور دیده میشوند و مخاطبان بین المللی مجلات قادر به مشاهده این وب سایتها نمیباشند. نویسندگان بین المللی حدود 10 الی 40 درصد حجم نویسندگان مجلات ما را در برمیگیرند. بدون حضور نویسندگان بین المللی و یا داوران بین المللی در مجلات ایرانی، شانس نمایه شدن و یا ابقا در نمایه سازها به راحتی از بین خواهد رفت زیرا یکی از اولین معیارهای اساسی نمایه شدن یک مجله در پایگاههای معتبر مانند مدلاین و یا ISI انتشار مقاله از نویسندگان بین المللی در هر شماره است. رفع این معضل در مجلات دانشگاهی که تنها سخن گویان علمی دانشگاههای ما هستند، می بایست در اولویت اول سیاستگزاران فضای مجازی قرار گیرد. عدم رفع این معضل معادل خودتحریمی در مجلات است. 

واکاوی نامه جدید معاون تحقیقات و فناوری و بررسی مجله شناسی این پدیده

نویسنده واقعی یک مقاله باید هر چهار شرط نویسندگی را داشته باشد وگرنه نباید اسم وی را به عنوان نویسنده در مقاله درج نمود. در برخی مقالات وارده به مجله، اسم افراد زیادی مثلا 50 نفر به عنوان نویسنده یک مقاله 4000 کلمه ای درج میشود. سوال ساده ای که سردبیر باید از خود بپرسد این است : "آیا همه این 50 نفر هر 4 شرط نویسندگی را داشته اند؟" پاسخ قطعا با هر عقل سلیمی "خیر" است. لذا شایسته است که تنها نویسندگان واقعی در این مقاله لیست شوند و بقیه همکاران تحقیقاتی به عنوان مشارکت کنندگان همکار یا Collaborators در مقاله معرفی شوند. در مجلات خانواده انتشارات بریفلندز هر مقاله ای که بیشتر از ده نفر نویسنده داشته باشد، بصورت ویژه بررسی و ابتدا از نویسنده مسوول خواسته میشود تا با دقت میزان و نحوه مشارکت همه نویسندگان را با دقت بازبینی کند. از دید کمیته ملی اخلاق در پژوهش کشوری و معاونت تحقیقات و فناوری نیز، این مقالات با نویسندگان پرتعداد موجب بی عدالتی و سورفتار پژوهشی شده فلذا می بایست تنها نویسندگانی که همه شرایط (4 شرط) نویسندگی را دارند در لیست نویسندگان مجله قرار بگیرند.