نمایه شدن مجله مراقبتهای مدرن دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پایگاه ابسکو

یکی از مجلات بسیار ارزشمند در رشته پرستاری و مامایی ، مجله مراقبتهای مدرن دانشگاه علوم پزشکی بیرجند است که از ابتدای سال 2022 با همت اعضا هیات تحریریه مجله موفق به نمایه شدن در پایگاه نمایه سازی EBSCO گردید. این مجله به دلیل داوری های دقیق و انتخاب مقالات در حیطه تخصصی خود مورد توجه این نمایه ساز قرار گرفت. علاقمندان و محققان علوم پرستاری و مامایی میتوانند مقالات پژوهشی خود را به این مجله ارسال نمایند.


مجله "مراقبتهای مدرن" یا Modern Care Journal فصلنامه ای است که با همت اعضا هیات علمی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از سال 2005 منتشر میگردد. این مجله در 5 سال اول به زبان فارسی بود و پس از پیوستن به انتشارات برییفلند همه مقالات خود را به زبان انگلیسی منتشر میکند. اسکوپ یا موضوع اصلی مجله در زمینه "پرستاری و مامایی" است.

در حال حاضر این مجله به ظور منظم در هر شماره از فصلنامه خود 8 مقاله تحقیقاتی منتشر میکند. 

مفتخریم به اطلاع محققین کشور برسانیم که این مجله با بهره گیری از توان علمی داوران و اعضا هیات تحریریه خود در کنار رعایت استانداردهای نشر توانست از ابتدای سال 2022 در پایگاه نمایه سازی EBSCO نمایه گردد. 

یکی از دلایل مهم در نمایه شدن این مجله حفظ نظم انتشار و تداوم آن از سال 2005 میباشد.

از علاقمندان و محققان رشته های پرستاری مامایی دعوت بعمل می آید تا مقالات پژوهشی خود را به زبان انگلیسی در وب سایت مجله به آدرس زیر سابمیت نمایند:

https://brief.land/mcj

 


در مورد ابسکو بیشتر بدانیم: