امکان انتقال آرشیو کامل یک مجله از کتابخانه PMC فراهم شد

مهمترین سرمایه هر مجله علمی پژوهشی، آرشیو آن مجله میباشد. برای انتقال آرشیو راههای متعددی وجود دارد. اما در علم مجله شناسی، مهمترین و کاملترین روش، انتقال با بسته کامل XML میباشد. بسیاری از مجلات ایرانی در حال حاضر از این بسته XML بی اطلاع هستند. توصیه میکنیم که با انتشار هر یک مقاله علمی، بسته XML آنرا در جای مناسبی ذخیره و آرشیو نمایید. درصورت عدم تولید بسته های XML همزمان با نشر، قطعا در انتقال آرشیو از یک ناشر به ناشر دیگر یا از یک وب سایت به وب سایت دیگر دچار مشکلات عدیده خواهیم شد. انتشارات بریفلندز با بهره گیری از تکنولوژی انحصای بازخوانی فایلهای XML قادر است تا به مجلات در این راه کمک فنی و اجرایی کند.


تغییر ناشر در ایران متاسفانه یکی از اقدامات کم اهیمت و دم دستی تلقی میشود. صاحبان مجلات به دلیل عدم وجود ناشرین حرفه ای در ایران، در تصمیم برای انتخاب ناشر درست قادر به تصمیم گیری مناسب نیستند. در برخی موارد حتی در مدت 5 سال سردبیران مجبور به تغییر سه ناشر در مجله خود شده اند. نشر یک مجله با یک فرمت و یک فرمت استاندارد، بیانگر پایداری مجله میباشد. بهتر است از تصمیمات کوتاه مدت و موقت برای انتخاب ناشر خودداری کنیم. انتخاب هر ناشر نیازمند برنامه ریزی حداقل 5 ساله است.

انتقال محتویات آرشیو هر مجله می بایست در اولویت بوده و از استانداردترین روش استفاده نمود. برای انتقال آرشیو می بایست از انتقال "بسته XML" استفاده کرد. این بسته ها را می بایست در هنگام نشر هر مقاله تولید و در جای مناسب ذخیره نمود. در نهایت هم در زمان انتقال آرشیو، از این بسته ها استفاده کرد. 

یکی از دیتابانکهای مهم دنیا برای ذخیره سازی بسته های XML دو مجموعه PORTICO و PMC میباشند. در صورتیکه بسته های خود را در این دو پایگاه ذخیره نمایید ، به راحتی میتوانید در هنگام انتقال آرشیو خود از آنها بهره گیرید.

در تمامی مجلات انتشارات بریفلندز ، بسته های XML بطور همزمان با نشر هر مقاله تهیه و در یکی از دو پایگاه فوق ذخیره میگردد. از سوی دیگر برای انتقال هر مجله از ناشرین دیگر به انتشارات بریفلندز نیز، مجلات میتوانند بدون صرف هزینه های گزاف انتقال محتویات، اقدام به انتقال آرشیو کامل خود در کوتاهترین زمان ممکن نمایند.