اطلاع رسانی به محققین کشور: امتیاز نشر مقاله در مجلات امرجینگ دوباره معادل نمایه‎ ISI ‎شد | چگونه یک تصمیم اشتباه ‏موجب زیان و خسران در مجلات ومحققین ایرانی شده بود؟ | با تدبیرمسوولین جدید اطلاع رسانی و کتب و کمیسیون نشریات ‏این مشکل مرتفع شد

از ابتدای سال 1400 و طبق آیین نامه ارزشیابی پژوهشی، امتیازی که به یک مقاله منتشره در یکی از مجلات نمایه شده امرجینگ بود، از 2 به 0.75 کاهش یافت. این تغییر تنها یک معنی داشت: ظلم مضاعف هم به مجلات ایرانی و هم به نویسندگان ایرانی. زیرا با همین یک بند در آیین نامه مذکور، هم ارزش مجلات ایرانی به یک سوم کاهش پیدا میکردند و هم امتیاز علمی اعضا هیات علمی به کمتر از یک سوم تقلیل پیدا میکرد. جالب اینجاست که همین یک تصمیم غیرکارشناسی و غیرعقلانی حتی با اصول ذکر شده در سایت امرجینگ هم در تضاد بود اما از نظر سیاستگزاران وقت آموزشی و پژوهشی قابل توجیه. خوشبختانه حدود یکسال پس از این تصمیم، تصحیح آن هم انجام شد. طبق استعلام از مرکز امور عیات علمی، چنانچه یک نویسنده (دانشجو یا هیات علمی) مقاله ای در یکی از مجلات ایرانی نمایه شده در امرجینگ منتشر کند، امتیازش معادل مجلات نمایه شده در ISI در نظر گرفته میشود. تجدیدنظری به جا و با تاخیر فراوان که حاصل پیگیری های مکرر جامعه علمی کشور بود. وظیفه خود میدانیم از زحمات کلیه مسوولین محترم جدید در معاونت تحقیقات و فناوری (جناب آقای دکتر پناهی) و مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی (جناب آقای دکتر نجاری) و نیز دبیر محترم کمیسیون نشریات (سرکار خانم دکتر کریمی) تشکر و قدردانی خود را به نیابت از جامعه دانشگاهی ابراز نماییم.


در این خبر منتشره ، به تفصیل نظر مخالفت خود را با ذکر دلایل در مورد ظلم مضاعف به مجلات ایرانی و نویسندگان ایرانی ذکر کرده بودیم. در همان خبر هم ذکر شد که درخواست ما به عنوان جامعه دانشگاهیان از معاون جدید تحقیقات و فناوری تصحیح این دستورالعمل غیرکارشناسی و غیرمنطقی است.

لینک به خبر: https://brieflands.com/articles/scinews-122292.html

خوشبختانه با خبر شدیم که طی استعلام از مرکز امور هیات علمی، مورخه فروردین 1401، امتیاز مجلات نمایه شده ایرانی در امرجینگ معادل مجلات ISI درنظر گرفته میشود. البته باز در همین نامه نکته مبهمی باقی می ماند که اگر امرجینگ خوب است چرا باید مجلات ایرانی را از خارجی جدا کنیم؟؟! مگر امرجینگ ما با آنها متفاوت است؟

تصویر نامه مربوطه را در زیر قرار میدهیم تا عزیزان دانشگاهی در صورت لزوم به مراکز ارزشیابی خود ارسال کنند.

طبق این استعلام (تصویر زیر) ارزش و امتیازات مقالات مجلات نمایه شده Emerging برای مجلات داخلی معادل سایر موارد ISI محاسبه میشود و حتی در ارتقا به استادی برای محاسبه بندهای شرطی قابل استناد است.  برای مجلات خارجی (!)  Emerging  امتیاز معادل نوع ۲ (!؟) حساب میشود.

ESCI and ISI