یک رویکرد الگوریتمی برای تشخیص و درمان بیماری کروناویروس2019 در کودکان

مقاله زیر یکی از مقالات ایرانی منتشره از ایران در مورد پاندمی کرونا است که به همت تیم دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و با هدف آموزش عمومی به فارسی ترجمه شده است. این مقاله در لینک زیر به زبان انگلیسی منتشر شده است:

http://pedinfect.com/articles/102400.html

مترجم: ملیکا ملاحسنی (دانشجوی پزشکی)

 


دراین مقاله با استفاده از الگوریتمی مبتنی بر روش های استاندارد تشخیصی به مدیریت، کنترل، راهکارهای موجود برای پیشگیری و درمان این عفونت موجود اشاره دارد.
 

در روش های تشخیصی الگوریتم نشان می دهد کودک با سابقه ، علائم و نشانه هایی به COVID-19 همراه با سی تی اسکن غیر طبیعی قفسه سینه و تست مثبت PCRبه عنوان یک مورد قطعی ازCOVID-19 تعریف شده است اما کودکی با سابقه ، علائم و نشانه ها و سی تی اسکن غیرطبیعی قفسه سینه (در صورت رد سایر علل غیرطبیعی و با آزمایش منفی PCR) به عنوان یک مورد مشکوک به  COVID-19 تعریف شده است و در نهایت کودکی که تست PCR منفی داشته باشد و سی تی اسکن غیرطبیعی قفسه سینه به دلایل دیگر به جز COVID-19به عنوان یک مورد رد شده ازCOVID-19 تعریف شده است.

علائم شایعی که در تشخیص بیماری به ما کمک میکند شامل: پنومونی، تب بالای 38.5 درجه، بیحالی،تنگی نفس، سیانوز، بی اشتهایی و..... می باشد.

در پروتکل درمانی بیمارانی که در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند از اوسلتامیویر،هیدروکسی کلروکین،کالترا،ریباویرین ودر صورت لزوم از انتی بیوتیک ها استفاده می شود.در نهایت با توجه به همه گیر بودن این بیماری و شیوع بالا این بیماری دستورالعمل خاصی برای مدیریت تشخیصی و درمانی به ویژه درکودکان وجود ندارد لذا بهترین روش پیشگیری می باشد.
 


تضاد منافع:

این مقاله با هدف آموزشی و با مجوز از ناشر بازنشر می یابد.