تعرفه آگهی Last Update: 2023-10-01 07:11:05

تعرفه آگهی

صاحبان مشاغل و صنایع میتوانند مطابق فرمتهای ذیل تصویر آگهی مورد نظر خود را با شرایط ذیل آماده و به ما ایمیل نماید:

 

 

محل درج آگهی اندازه – pixel مدت درج آگهی تعرفه – ریال توضیحات
ستون سمت چپ سایت ۲۵۰*۴۵ هفته تماس بگیرید  
۲۵۰*۹۰ هفته تماس بگیرید  
۲۵۰*۱۸۰ هفته تماس بگیرید  
زیر هدر و بالای صفحه ۶۰۰*۴۵ هفته تماس بگیرید  
۶۰۰*۹۰ هفته تماس بگیرید  
۶۰۰*۱۸۰ هفته تماس بگیرید