ششمین گردهمایی انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور برگزار میشود

ششمین گردهمایی انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور پنجم دی ماه ۱۳۹۲ در محل سالن پیامبر اعظم (ص) پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با حضور سردبیران و نمایندگان مجلات علوم پزشکی برگزار میشود. این گردهمایی ششمین همایش از نوع خود است که امسال نیز به همت انجمن سردبیران علوم پزشکی کشور برگزار میشود.


سردبیران مجلات علوم پزشکی با شرکت در مباحث تخصصی و عمومی به بحث و بررسی و تبادل نظر میپردازند. در برنامه امسال عناوینی مانند: وضعیت نشریات علوم پزشکی، آخرین راهنمای نویسندگان، بررسی نرم افزارهای سرقت ادبی، و چاپ تکراری مقالات توسط اندیشمندان و صاحب نظران فن ارایه و در چند پنل به بحث گذاشته میشود. همچنین انتخابات هیات مدیره جدید انجمن نیز جزو برنامه های این نشست میباشد.

این انجمن بعنوان تنها نهاد مردمی و غیردولتی میتواند جایگزین مناسبی برای سازمانهای دولتی مشابه در بسیاری از امور اجرایی و سیاستگزاری در بحث نشریات علوم پزشکی کشور باشد، لیکن متاسفانه بدلایل متعدد از جمله عدم تمایل مسوولین ذیربط در دولت و یا عدم پیگیری از سوی انجمن، بسیاری از مطالبات به حق سردبیران کشور در تصمیم سازی برای سرنوشت نشریات تاکنون به سرانجام نرسیده است. اکنون با توجه به روی کار آمدن دولت تدبیر و اعتدال با ایده واگذاری امور مردم به دست نهادهای مردمی همچون انجمنها و گروههای تخصصی میتوان به آینده درخشان این انجمن و ارتقا وضعیت نشریات علوم پزشکی کشور امیدوار بود. بدون شک حضور فعال همه سردبیران محترم مجلات کشور و انتخاب نمایندگان شایسته در این مهم نقش بسزایی دارد.

بدون شک با مشارکت فعال همه سردبیران کشور و تقویت این انجمن، میتوان از همه ظرفیتهای بالقوه این نهاد استفاده برد. انجمن میتواند با تصمیم گیری فعال جایگزین مناسبی برای بسیاری از امور اجرایی و عملیاتی در کمیسیون نشریات کشور بوده و بعنوان یک مرجع دقیق برای تبیین سیاستهای کلان و راهبردی به کمیسیون مربوطه مشاوره دهد. برگزاری سمینارها و کارگاههای منظم و دوره ای توانمندسازی هیات تحریریه نشریات، استاندارد سازی روند نشر مجلات، انعقاد کنوانسیونهای نمایه سازی مجلات ایران، ارتقا ضریب نفوذ مجلات ایرانی، راه اندازی انجمن داوران ایرانی و به اشتراک گذاری لیست داوران مقالات، کمک در جذب بودجه برای مجلات کشور و در نهایت اعتبار بخشی مجلات پزشکی باشد.