پایان رسمی زمان ثبت نام کاندیداهای انتخابات انجمن سردبیران کشور

متعاقب پایان رسمی ثبت نام سردبیران محترم مجلات علوم پزشکی کشور برای کاندیداتوری در انتخابات پنجم دی ماه باخبر شدیم حدود بیست نفر از سردبیران محترم از سراسر کشور در این انتخابات کاندید شده اند. از این افراد، تعدادی از سردبیران محترم مجلات انتشارات کوثر نیز برای حضور در این انتخابات اعلام آمادگی نموده اند.


این مجموعه ضمن احترام فراوان به همه کاندیداهای محترم، اسامی نامزدهای مربوطه که مجلات آنها توسط این انتشارات به انتشار میرسد را اعلام می نماید:

۱٫     دکتر عزیزی سردبیر مجله غدد درون ریز و متابولیسم از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۲٫     دکتر علویان سردبیر مجله هپاتیت از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم تهران
۳٫     دکتر زارعی سردبیر مجله میکروبیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی اهواز
۴٫     دکتر ایمانی سردبیر مجله بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
۵٫     دکتر ادیب سردبیر مجله مامائی و پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی کاشان
۶٫     دکتر غفارزادگان سردبیر مجله رضوی از بیمارستان رضوی مشهد
۷٫     خانم دکتر اجاقی سردبیر مجله اکوکاردیوگرافی از بیمارستان قلب شهید رجایی
۸٫    دکتر زیبایی نژاد سردبیر مجله قلب از بیمارستان شهید فقیهی شیراز

همچنین اسامی سایر نامزدها به شرح زیر میباشد:

۱٫    دکنر آستانه، مجله علوم پزشکی ایران
۲٫    دکتر افلاطونیان، مجله باروری
۳٫    خانم دکتر پورجواد
۴٫    خانم دکتر رفیعی، مجله پرستاری ایران
۵٫    خانم دکتر صدوقی، مجله مدیریت سلامت
۶٫    دکتر قره باغیان، مجله خون
۷٫    دکتر عبداللهی، مجله دارو و تئوریهای پزشکی
۸٫    دکتر کریمی نژاد، مجله ژنتیک در هزاره سوم

روابط عمومی انتشارات کوثر ضمن اعلام حمایت از همه کاندیدهای محترم، به ویژه آقای دکتر عبداللهی سردبیر محترم مجله دارو و تئوریهای پزشکی امیدوار است با انتخاب هیات مدیره اصلح بتوانیم گامی مثبت در نیل به اهداف عالیه سردبیران علوم پزشکی کشور برداریم.