رشد و بالندگی یک مجله علمی در گرو استقلال مالی و عدم وابستگی به بودجه های دولتی است | مجلات خودگردان: ضامن سلامت و پایایی نشر مجلات

وابستگی مجلات ایرانی به بودجه های دولتی و دانشگاهی ، یکی از معضلات اصلی مدیریت این مجلات محسوب میشود. وقتی سردبیر یا هیات تحریریه بودجه لازم برای تاسیس یک اداره یک مجله را - بدون هیچ زحمتی - از بودجه های دولتی تامین میکنند، دلسوزی برای به ثمر نشستن مجله نیز انگیزه های لازم را نخواهد داشت. نتیجه این سیاست حمایتی غلط از یک مجله این شده است که در کشور ما در هر موضوعی ده ها عنوان مجله تکراری و بدون هدف تاسیس و پس از مدتی هم به حال خود رها میشوند. نگاهی سطحی به میزان تولید علم واقعی درایران و دانشگاههای ما و آمار انتشار مجله به خوبی نشاندهنده عدم تناسب تولید علم و نشر آن میباشد. لذا برای جراحی این معضبل قدیمی، می بایست اداره مجله و تامین بودجه مجلات را به طورکلی از نهاد های دولتی منفک و به بخش های خصوصی منتقل نمود. انتشارات کوثر با افتخار اعلام میدارد که با کمک و بهره از پیشرفته ترین امکانات نرم افزاری ، پرتال مدیریتی برای مجلات فراهم نموده است که مجلات با کمک آن میتوانند کلیه امکانات فروشگاه آنلاین را داشته و از مزایای آن بهره مند شوند. 


وابستگی مجلات ایرانی به بودجه های دولتی و دانشگاهی ، یکی از معضلات اصلی مدیریت این مجلات محسوب میشود. وقتی سردبیر یا هیات تحریریه بودجه لازم برای تاسیس یک اداره یک مجله را - بدون هیچ زحمتی - از بودجه های دولتی تامین میکنند، دلسوزی برای به ثمر نشستن مجله نیز انگیزه های لازم را نخواهد داشت. نتیجه این سیاست حمایتی غلط از یک مجله این شده است که در کشور ما در هر موضوعی ده ها عنوان مجله تکراری و بدون هدف تاسیس و پس از مدتی هم به حال خود رها میشوند. 

نگاهی سطحی به میزان تولید علم واقعی درایران و دانشگاههای ما و آمار انتشار مجله به خوبی نشاندهنده عدم تناسب تولید علم و نشر آن میباشد. لذا برای جراحی این معضبل قدیمی، می بایست اداره مجله و تامین بودجه مجلات را به طورکلی از نهاد های دولتی منفک و به بخش های خصوصی منتقل نمود. بطور کلی بخش های فروشگاه مجلات در یک پرتال کوثر عبارتند از:

 1. ثبت درخواست خرید مقاله توسط نویسندگان ایرانی و بین المللی (با توجه به نوع ارز آن کشور)
 2. پرداخت آنلاین ارزی و ریالی
 3. پرداخت آقلاین ارزی و ریالی
 4. صدور اسناد حسابداری و رزومه مالی
 5. گزارشات کامل مالی و اداری ویژه فروشگاه
 6. ثبت درخواست تخفیف و ارایه کوپن کد

این سامانه فروشگاهی در داخل وب سایت مدیریت مجلات بوده و رفتارهای قبل و بعد از پرداخت یک مقاله بر اساس آن تنظیم شده اند.


در یک اقتصاد بیمار وابسته به نفت، سرنوشت مجلات در گرو تغییرات سیاسی واقتصادی است. در مجلات روز دنیا مدل درآمدی نشر به دو صورت open access و closed access می باشد. در مدل اول، کلیه هزینه های نشر از نویسندگان و در مدل دوم، از خوانندگان تامین می گردد. انتشارات کوثر مفتخر است با ارائه سرویس های متنوع و به روز نشر، پس از طی یک دوره زمانی تعریف شده، و با کمک قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری، مجلات را از نظر مالی به سطح خودکفایی برساند.رویکرد عمده این انتشارات بر افزایش اعتبار علمی و استقلال مالی نشریات استوار است؛ و ماحصل تلاش اعضای هیات تحریریه و تیم کوثر، تداوم انتشار نشریات معتبر علمی، و قابلیت ایجاد درآمد برای اداره امور مربوط به نشر، و ارتقای کیفیت علمی نشریات است. استقلال مالی مجلات، به ویژه در شرایط کنونی دانشگاه های علوم پزشکی که با کاهش بخش اعظمی از بودجه پژوهشی خود مواجه اند، بیش از پیش حائز اهمیت و درخور توجه است.

هدف انتشارات کوثر کمک رسانی به مجلات برای افزایش اعتبار علمی و همچنین رسیدن به استقلال مالی، جهت جلوگیری از اعمال سلیقه ها در امر مدیریت علمی نشریات است.
 

تعریف خط مشی و برنامه استراتژیک و ایجاد زیر ساخت لازم برای دریافت حق تالیف از نویسندگان داخلی (با استفاده از شبکه شتاب) و یا خارجی (با استفاده از کارتهای اعتباری ، Credit Cards, Master or Visa card و PayPal) از مهمترین اصول مربوط به خودگردانی مجلات است که با راه اندازی سیستم تجارت الکترونیک کوثر هموارخواهد شد.

در حال حاضر، مجلات نمایه شده این انتشارات، با پیروی از سیاست open access و دریافت Article Processing Fee، از محل چاپ مقالات به درآمدهای ارزی و ریالی متناسب با حجم فعالیت خود دست یافته اند.

 

هدف غایی ما، استقلال مالی کامل مجلات پس از دو سال است. درآمدهای مذکور در 4 صندوق قابل دریافت می باشند.

 1. Acceptance Fee
 2. Fast Track Fee
 3. Publication Fee
 4. English Editing Fee
   

با کمک این سیستم همچنین مدیریت مالی و حسابداری نیز بطور کامل و برخط نیز امکان­پذیر خواهد بود.