لزوم درج لوگو اختصاصی و لینک دار کوپ در مجلات علمی | آیا درج کوپ به عنوان نمایه ساز در مجله صحیح است؟

عضویت در کمیته بین المللی اخلاق در نشر یا COPE برای مجلات شرط اساسی موفقیتهای بعدی میباشد. عضویت به معنی "نمایه شدن" یا "نمایه سازی" نمیباشد. بلکه عضویت نوعی "تعهد" برای سردبیر و ناشر ایجاد میکند که به واسطه آن ملزم و متعهد به رعایت اصول اخلاق در نشر در کلیه محتویات سایت مجله خواهند شد. ​​​​​​​ضروری است در مورد کوپ از به کار بردن "نمایه سازی" جدا خودداری کنیم و سردبیران به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری کلیه قوانین برخورد با موارد اخلاقی را مطالعه نمایند. مجلات علمی می بایست یا مستقیم و یا با واسطه ناشرین خود عضو رسمی کوپ باشند. شرط اساسی برای سابمیت در نمایه سازها و ارتقا یک مجله عضویت یا Membership در کوپ میباشد.  برای اطمینان از عضویت یک مجله در کوپ می بایست لوگو اختصاصی مجله در کوپ در سایت مجله قابل رویت باشد. در این لوگو شماره عضویت مجله در کوپ مشخص بوده و لینک مستقیم به پروفایل مجله در کوپ برقرار میباشد. از سردبیران محترم مجلات ایرانی خواهشمندم با حساسیت و دقت فراوان نسبت به درج صحیح اطلاعات کوپ در سایت مجله خود اقدام نمایند. هر نوع اطلاعات اشتباه در این خصوص منجر به تحریم مجله از سوی کوپ خواهد شد.


آیا عضویت در کوپ معادل نمایه سازی است؟

کمیته بین المللی اخلاق در نشر یا COPE به عنوان بالاترین مرجع نظارتی و مشورتی مورد استناد سردبیران و نویسندگان مجلات علمی دنیا محسوب میشود. عضویت در این سایت برای مجلات شرط اساسی موفقیتهای بعدی میباشد. عضویت به معنی "نمایه شدن" یا "نمایه سازی" نمیباشد. بلکه عضویت نوعی "تعهد" برای سردبیر و ناشر ایجاد میکند که به واسطه آن ملزم و متعهد به رعایت اصول اخلاق در نشر در کلیه محتویات سایت مجله خواهند شد.

لذا:

  1. ضروری است در مورد کوپ از به کار بردن "نمایه سازی" جدا خودداری کنیم
  2. سردبیران به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری کلیه قوانین برخورد با موارد اخلاقی را مطالعه نمایند.

از کجا متوجه عضویت یک مجله در کوپ بشویم؟

مجلات علمی می بایست یا مستقیم و یا با واسطه ناشرین خود عضو رسمی کوپ باشند. شرط اساسی برای سابمیت در نمایه سازها و ارتقا یک مجله عضویت یا Membership در کوپ میباشد. مجلات عضو در سایت زیر بیان شده اند:

https://publicationethics.org/members

برای اطمینان از عضویت یک مجله در کوپ می بایست لوگو اختصاصی مجله در کوپ در سایت مجله قابل رویت باشد. در این لوگو شماره عضویت مجله در کوپ مشخص بوده و لینک مستقیم به پروفایل مجله در کوپ برقرار میباشد.

 


به عنوان مثال مجله هپاتیت دارای لوگو معتبر و هایپرلینک به کوپ میباشد. 

نمونه لوگو کوپ که باید در سایت مجله باشد به صورت زیر است:

COPE member, Hepatitis Monthly
Hepatitis Monthly is a member of COPE

توجه: این لوگو به صفحه پروفایل مجله هپاتیت در سایت کوپ لینک شده است و هر نویسنده ای میتواند مشکلات خود را در آنجا بیان نماید.

لینک اختصاصی مجله هپاتیت در کوپ:

https://publicationethics.org/members/hepatitis-monthly

 

COPE logo in Hepatitis Monthly
به سال ورود مجله در کوپ و شماره عضویت مجله دقت شود. این لوگو از طریق سایت کوپ در اختیار مجله قرار میگیرد و نباید دستی تولید شود.

توصیه به سردبیران سایر مجلات:

از سردبیران محترم مجلات ایرانی خواهشمندم با حساسیت و دقت فراوان نسبت به درج صحیح اطلاعات کوپ در سایت مجله خود اقدام نمایند. هر نوع اطلاعات اشتباه در این خصوص منجر به تحریم مجله از سوی کوپ خواهد شد.