نقض اخلاق در نشر و تحقیق و پژوهش توسط متولیان پژوهش در کشور | جاییکه قاضی خود متهم است شکایت به کجا بریم؟ | ظلم باقی نخواهد ماند | روزی فجایع در پژوهش بر همگان روشن خواهد شد

پروفسور سید موید علویان از اعضا انجمن سردبیران مجلات علوم پزشکی کشور و سردبیر پرافتخارترین مجله پزشکی کشور تا سال 2018  (Hepatitis Monthly) از عضویت در هیات مدیره انجمن سردبیران مجلات علمی کشور استعفا داد. در متن استعقای ایشان دلایل اصلی این استعفا  نقض اخلاق در نشر و تحقیق و پژوهش توسط متولیان پژوهش در کشور اعلام شده است. از دلایل این استعفا به موارد زیر اشاره شده است: "انتشار مقالات مشکوک به سالامی"، "عدم تخصیص صحیح و عادلانه منابع پژوهشی به مجلات علمی" ، "عدم دادن رتبه علمی پژوهشی به مجلات نوپا"، "عدم پیگیری موارد متعدد پایان نامه نویسی و مقاله نویسی های غیرمجاز" و "عدم حاکمیت قانون در بازپس گیری رتبه علمی پژوهشی از مجلات".


پروفسور سید موید علویان از اعضا انجمن سردبیران مجلات علوم پزشکی کشور و سردبیر پرافتخارترین مجله پزشکی کشور تا سال 2018  (Hepatitis Monthly) از عضویت در هیات مدیره انجمن سردبیران مجلات علمی کشور استعفا داد.

در متن استعقای ایشان دلایل اصلی این استعفا  نقض اخلاق در نشر و تحقیق و پژوهش توسط متولیان پژوهش در کشور اعلام شده است.
 


در متن استعفا ذکر شده است که:

عدم عضویت اینجانب در انجمن سردبیران  به  علت نقض اخلاق در نشر و تحقیق و پژوهش توسط متولیان پژوهش در کشور می باشد. جایی که متولیان امر خود کمیته اخلاق را در اختیار دارند و خود ناقض اخلاق در نشر هستند و نمیتوان از آنها انتقاد نمود. جایی که بدترین نوع بدرفتاری های پژوهشی شامل "انتشار مقالات مشکوک به سالامی"، "عدم تخصیص صحیح و عادلانه منابع پژوهشی به مجلات علمی" ، "عدم دادن رتبه علمی پژوهشی به مجلات نوپا"، "عدم پیگیری موارد متعدد پایان نامه نویسی و مقاله نویسی های غیرمجاز" و "عدم حاکمیت قانون در بازپس گیری رتبه علمی پژوهشی از مجلات" انجام می دهند که خود یک نمونه بارز بداخلاقی در نشر می باشد. حال آنکه این متولیان دایه دار آموزش اخلاق در نشر به سایرین نیز می باشند. 

ایشان همچنین در جای دیگری از متن استعفای خود ذکر میکنند:

درجاییکه متولیان پژوهش خود شرکت دارویی تاسیس می نمایند و از اعتبارات خود برای صنایع خود هزینه می کنند و در مجلات خود  داروهای تولیدی خود را ترویج و تبلیغ می نمایند و هنگامی که به این امور معترض می شوید مجبور به کناره گیری می شوید. همانگونه که طبق مثل معروف " الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم"  ظلم باقی نخواهد ماند  و روزی این پرده ها کنار خواهد رفت  و فجایعی که در زمینه پژوهش در کشور صورت گرفته بر همگان آشکار خواهد شد. روزی که با توجه به نیماد و طرحهای مربوط به cohort  و بودجه هایی که در زمینه پژوهش هزینه کرده اند، اولویت هایی که برای خود تعیین کرده اند و با حذف دیگران تنها منافع خود را دنبال میکنند. 

 


 

متن کامل استعفانامه:

 

الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم

جناب آقای دکتر عزیزی
ریاست محترم انجمن سردبیران
سلام علیکم
 

با احترام؛ ضمن تشکر و قدردانی از زحمات جنابعالی به عنوان متولی تشکیل انجمن سردبیران کشور با نیت خیر و کمک به جامعه سردبیران مجلات دانشگاهی کشور و ارج نهادن تلاش کلیه همکاران محترم در آن انجمن، به استحضار می رسانم به دلیل وجود برخی از مشکلات در بدنه پژوهش کشور بنده از عضویت در انجمن علمی سردبیران معذور می باشم. خدمات حضرتعالی در حوزه پژوهش و تحقیقات حوزه سلامت بر کسی پوشیده نیست و بنده که سالیان زیادی با حضرتعالی در ارتباط بودم چه در مسئولیت های مختلف در وزارت بهداشت و چه در زمینه های علمی و اخلاق پزشکی که همواره نمونه و الگو بوده اید بیش از سایرین درجریان خدمات و سوابق و خدمات حضرتعالی بوده و واقفم. دلایل عدم حضور و عدم عضویت اینجانب در انجمن سردبیران  به  علت نقض اخلاق در نشر و تحقیق و پژوهش توسط متولیان پژوهش در کشور می باشد. جایی که متولیان امر خود کمیته اخلاق را در اختیار دارند و خود ناقض اخلاق در نشر هستند و نمیتوان از آنها انتقاد نمود. جایی که بدترین نوع بدرفتاری های پژوهشی شامل "انتشار مقالات مشکوک به سالامی"، "عدم تخصیص صحیح و عادلانه منابع پژوهشی به مجلات علمی" ، "عدم دادن رتبه علمی پژوهشی به مجلات نوپا"، "عدم پیگیری موارد متعدد پایان نامه نویسی و مقاله نویسی های غیرمجاز" و "عدم حاکمیت قانون در بازپس گیری رتبه علمی پژوهشی از مجلات" انجام می دهند که خود یک نمونه بارز بداخلاقی در نشر می باشد. حال آنکه این متولیان دایه دار آموزش اخلاق در نشر به سایرین نیز می باشند. درجاییکه متولیان پژوهش خود شرکت دارویی تاسیس می نمایند و از اعتبارات خود برای صنایع خود هزینه می کنند و در مجلات خود  داروهای تولیدی خود را ترویج و تبلیغ می نمایند و هنگامی که به این امور معترض می شوید مجبور به کناره گیری می شوید. همانگونه که طبق مثل معروف " الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم"  ظلم باقی نخواهد ماند  و روزی این پرده ها کنار خواهد رفت  و فجایعی که در زمینه پژوهش در کشور صورت گرفته بر همگان آشکار خواهد شد. روزی که با توجه به نیماد و طرحهای مربوط به cohort  و بودجه هایی که در زمینه پژوهش هزینه کرده اند، اولویت هایی که برای خود تعیین کرده اند و با حذف دیگران تنها منافع خود را دنبال میکنند. با کسب اجازه از حضرتعالی و در جهت حفط اصول اعتقادی در حوزه اخلاق در نشر از عضویت در انجمن کناره گیری و برای جنابعالی و سایر دست اندرکاران در این انجمن توفیق روز افزون از خداوند متعال خواستارم.

 

با آرزوی توفیق
دکتر سید موید علویان

دوم دی ماه 1398