انتخابات انجمن سردبیران مجلات علوم پزشکی کشور برگزار گردید

گردهمایی سالیانه اعضا انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور در مورخه پنجشنبه پنجم دیماه سال 1398با حضور بیش از 90 نفر از سردبیران مجلات پزشکی کشور برگزار گردید. در این گردهمایی سخنرانی هایی با موضوعات "مسائل فنی ساختاری نشریات علوم پزشکی کشور با تمرکز بر نمایه سازی" و "مشکلات نشریات علوم پزشکی فارسی زبان برای ارتقای کیفی" ایراد گردیدند. در پایان با حضور نماینده وزارت کشور اعضا به انتخاب اعضا هیات مدیره مبادرت ورزیدند که در نتیجه آن این اعضا برای مدت کاری اساسنامه انتخاب شدند. به ترتیب پروفسور فریدون عزیزی با ۵۸ رای، پروفسور عبداللهی با ۴۵ رای ، دکتر فروزان کریمی با ۳۶ رای، دکترسیدمحمد میری  با ۳۴ رای، و دکتر محمد حسین نیکنام با ۳۳ رای به عنوان اعضا هیات مدیره و بازرسین انجمن آقایان ​​​​​​​دکتر دباغ و دکتر کلاهی انتخاب شدند.
 


گردهمایی سالیانه اعضا انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور در مورخه پنجشنبه پنجم دیماه سال 1398 (از 8 صبح لغایت 13) در محل پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با حضور بیش از 90 نفر از سردبیران مجلات پزشکی کشور برگزار گردید. در این گردهمایی سخنرانی هایی با موضوعات ذیل برگزار گردید و پس از آن اعضا به نمایندگی از سردبیران کشور در انتخابات سالیانه شرکت نمودند.

مهمتریم موضوعات سخنرانی عبارت بودند از:

 • مسائل فنی ساختاری نشریات علوم پزشکی کشور با تمرکز بر نمایه سازی با سخنرانی دکتراکبری ساری (دبیر کمیسیون نشریات کشور)
 • سخنرانی علمی با موضوع "مشکلات نشریات علوم پزشکی فارسی زبان برای ارتقای کیفی" با سخنرانی خانم دکتر فروزان کریمی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در پایان با حضور نماینده وزارت کشور اعضا به انتخاب اعضا هیات مدیره مبادرت ورزیدند که در نتیجه آن این اعضا برای مدت کاری اساسنامه انتخاب شدند.

 • پروفسور فریدون عزیزی با ۵۸ رای
 • پروفسور عبداللهی با ۴۵ رای
 • دکتر فروزان کریمی با ۳۶ رای
 • دکترسیدمحمد میری  با ۳۴ رای
 • دکتر محمد حسین نیکنام با ۳۳ رای

بازرسین انجمن:

 • دکتر دباغ
 • دکتر کلاهی

از انتشارات کوثر آقای دکتر سیدمحمد میری به عنوان یکی از سردبیران مجلات علوم پزشکی کشور (سردبیر مجله سنجش در علوم پزشکی) در بین اعضا هیات مدیره انتخاب شدند. برنامه های پیشنهادی ایشان برای انجمن در مدت جاری به شرح ذیل میباشند:

اهداف اصلی:

 • 1) تقویت و توسعه کمیته اخلاق در نشر انجمن سردبیران جهت مشاوره به سردبیران و نویسندگان به عنوان سازمان مردم نهاد:

توسعه این نهاد مردمی با همراهی و حمایت کمیته اخلاق وزارت بهداشت،  میتواند منجر کلیه نیازهای COPE به نویسندگان و سردبیران ایرانی را مرتفع نماید. 

 • 2)    تقویت نقش و جایگاه انجمن جهت ایجاد و رتبه بندی مجلات علوم پزشکی کشور:

با کمک نظرات تخصصی "کمیته تاسیس مجلات" در انجمن سردبیران، نقش کمیسیون نشریات وزارت بصورت ستادی شده و بار اصلی بررسی و تعیین صلاحیت تاسیس یک مجله به عهده انجمن خواهد بود. از سوی دیگر، با تکمیل و به روزرسانی دستورالعملهای رتبه علمی پژوهشی میتوان مسوولیت حفظ و نگهداری و به روزرسانی رتبه را از امور کمیسیون کاسته و یک گام به سمت مردمی کردن امور دولتی و کاهش مسوولیت های دولت در این زمینه برداریم. در حال حاضر کلیه این امور با زحمت فراوان توسط کمیسیون نشریات در حال انجام هستند.

 • 3)    شفاف سازی در کمک های نقدی وزارت بهداشت به مجلات علوم پزشکی کشور

با تدوین دستورالعمل و بیان شفاف کمک به هر نشریه پزشکی در وب سایت میتوان اعتماد را در بین سردبیران و کمیسیون نشریات برقرار نمود. تاکنون کمک های ارزشمند کمیسیون به نشریات بطور شفاف و عمومی به سردبیران اعلام نشده است.

 • 4)    توسعه کارگاههای آنلاین آموزشی ویژه سردبیران مجلات در کشور

با کمک سیستم آنلاین آموزشی میتوان کارگاههای منظمی برای توانمند سازی سردبیران و اعضا هیات تحریریه برگزار نمود.

 • 5)    تقویت و توسعه وب سایت انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور

با یک پرتال آنلاین و تخصصی میتوان ارتباط مناسبی بین اعضا برقرار نمود.