بهره برداری از پیشرفته ترین و قدرتمندترین ابزار دعوت از داوران | اولین بار در دنیا و توسط انتشارات کوثر

دعوت از داوری یکی از مشکلات اساسی در همه مجلات علمی دارایPeer Review  محسوب میشود. داوران مناسب برای هر مقاله به راحتی در دسترس نیستند و پیدا کردن داور خوب یکی از نکات کلیدی در افزایش کیفیت داوری مقالات میباشد. حاصل ده سال تجربه انتشارات کوثر در ایجاد سیستم مدیریت مجلات، موجب تهیه و بهره برداری از اولین سامانه پرقدرت درپیدا کردن داوران به مجلات گردیده است. این سامانه به دست مهندسین توانمند ایرانی تولید و به مرحله بهره برداری کامل برای 80 مجله ایرانی رسید. افزونه NeoConnect در همه مجلات کوثر در اختیار هیات تحریریه قرار گرفت. با کمک این افزونه، امکان دعوت داوران از پایگاههای معتبری مانند Medline, ISI, Scopus به پروسه داوری در مجلات انتشارات کوثر فراهم گردید.


دعوت از داوری یکی از مشکلات اساسی در همه مجلات علمی دارایPeer Review  محسوب میشود. داوران مناسب برای هر مقاله به راحتی در دسترس نیستند و پیدا کردن داور خوب یکی از نکات کلیدی در افزایش کیفیت داوری مقالات میباشد. حاصل ده سال تجربه انتشارات کوثر در ایجاد سیستم مدیریت مجلات، موجب تهیه و بهره برداری از اولین سامانه پرقدرت درپیدا کردن داوران به مجلات گردیده است. این سامانه به دست مهندسین توانمند ایرانی تولید و به مرحله بهره برداری کامل برای 80 مجله ایرانی رسید.

 افزونه NeoConnect در همه مجلات کوثر در اختیار هیات تحریریه قرار گرفت.

  • با کمک این افزونه، امکان دعوت داوران از پایگاههای معتبری مانند Medline, ISI, Scopus به پروسه داوری در مجلات انتشارات کوثر فراهم گردید.
  • سردبیران و یا کمک سردبیران قادر خواهند بود تا با دانستن Keywords هر مقاله ، در بین محققان مرتبط در پایگاههای مذکور جستجو و نموده و با چند کلیک آنها را به مجله دعوت کنند.

با افتخار به اطلاع میرسانیم که این اولین بار دردنیاست که سامانه NeoConnect در وب سایت مدیریت مجلات در اختیار هیات تحریریه قرار میگیرد. تاکنون هیچکدام از ناشرین معتبر موفق به ارایه این قابلیت به نرم افزار خود نشده اند. مدل بسیار محدودتر این افزونه از سوی موسسه پابلونز در حال تست و آزمایش روی برخی مجلات است. NeoConnect نرم افزاری است که امکان دعوت و ردیابی درخواست از داوران را برای همه سردبیران فراهم می نماید.

در هنگام Invite Reviewer همه مجلات کوثر قادر به انتخاب این گزینه برای دعوت داوران میباشند. برای بهبود این افزونه قدرتمند، نیاز به نظرات ارزشمند شما داریم.

 

راهنمای انگلیسی:

http://hepatmon.com/en/knowledgebase/category/tree.html#neoconnect.html

NeoConnect: A New and Powerful Tool for Inviting Reviewers
NeoConnect: A New and Powerful Tool for Inviting Reviewers