متعاقب مطالبه دانشگاهیان، شفافیت اعلام ارقام بودجه طرحهای پژوهشی پس از 6 سال به نیماد برگشت

بدنبال پیگیری و خواست جمعی از دانشگاهیان برای برقراری عدالت در توزیع بودجه های نیماد که در خبر ایسنا هم به عنوان یکی از خواسته های جامعه دانشگاهی مطرح شده بود ، و پس از گذشت 6 سال برای اولین بار در شب گذشته بودجه طرحهای نیماد در سایت آن قرار داده شد. البته قبل از این اقدام، "روابط عمومی معاونت تحقیقات" مدعی شده بود که "شفافیت نیماد 100% است و همه 85 میلیون ایرانی قادر به دیدن آنها هستند". از زمان تاسیس نیماد (حدود 6 سال پیش) تاکنون هیچ رقمی از بودجه در سایت آن سازمان درج نشده بود. ولی متعاقب پیگیری دانشگاهیان، مسوولین سایت به دانشگاهیان لطف(!) نموده و پس از مدتها مردم را لایق دانستن این بودجه ها دانستند. اما با وجود مشخص شدن نام مجری در آن سامانه، هنوز مشحص نیست که این بودجه ها به کدام افراد اصلی رسیده است. به نظر میرسد حالا بهترین زمان برای آنالیز بودجه های پرداخت شده به دانشگاههاست تا عدالت در توزیع بودجه ها بر همگان روشن شود.


بدنبال پیگیری و خواست جمعی از دانشگاهیان برای برقراری عدالت در توزیع بودجه های نیماد که در خبر ایسنا هم به عنوان یکی از خواسته های جامعه دانشگاهی مطرح شده بود ، و پس از گذشت 6 سال برای اولین بار در شب گذشته (ده دی ماه 98) بودجه طرحهای نیماد آنهم بطور کلی و نه با جزییات در سایت آن قرار داده شد. البته همین حد شفافیت هم شایسته تقدیر میباشد.

این در حالیست که تا پیش از این و در مصاحبه "روابط عمومی معاونت تحقیقات" (مورخه 10 دی ماه 98) این معاونت مدعی شده بود که "شفافیت نیماد 100% است."

به منظور روشنگری ، توجه خوانندگان و عموم دانشگاهیان محترم را به چند نکته منعطف می داریم:

 1. این به اصطلاح روابط عمومی(!)  در خبر سه روز قبل مدعی شده بود که کلیه بودجه ها در سایت نیماد درج شده اند. و همه 85 میلیون ایرانی قادر به دیدن آنها هستند. در حالیکه هیچکدام درج نشده بودند.
   
 2. از زمان تاسیس نیماد (حدود 6 سال پیش) تاکنون هیچ رقمی از بودجه در سایت آن سازمان درج نشده بود. ولی متعاقب پیگیری دانشگاهیان آنها به دانشگاهیان لطف(!) نموده و پس از مدتها مردم را لایق دانستن این بودجه ها دانستند.
   
 3. جالب تر اینکه تاریخ به روزرسانی این صفحات به اشتباه "یک دی ماه 98" ذکر شده است، در حالیکه طبق حافظه گوگل (cached) تغییرات  (11 دی ماه 98) صورت گرفته اند.
   
 4. تنها مجری طرح ها اعلام شده اند. در حالیکه نفرات اصلی همکار طرح ذکر نشده اند. ابهامات اصلی در "همکاران طرحها" نیز بوده است. بطوریکه (طبق مستندات مکتوب این طرحها) اسامی افراد همکاران طرح ها محل سوال فراوان دارد.
   
 5. به نظر میرسد همین حالا نیز بهترین زمان برای آنالیز بودجه های پرداخت شده به دانشگاههاست تا عدالت در توزیع بودجه ها حداقل بر اساس دانشگهاها بر همگان روشن شود.

خوانندگان محترم میتوانند برای اثبات زمان افزوده شدن بودجه ها به صفحات طرحهای نیماد به دو عکس نمونه زیر توجه بفرمایند یا خودشان با استفاده از Cache Google (روش بیان شده در ذیل) زمان این تغییر را مشاهده بفرمایند.


 

عکس اول: روز 30 دسامبر 2019 : که به خوبی حاکی از این است که هیچ رقم بودجه ای در آن ذکر نشده است.

این عکس و محتویات آن در لینک زیر قابل مشاهده است:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CeuGLwWLdNAJ:nimad.ac.ir/content/48/Drug-Approved-Projects+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ir

 

30-Dec


عکس دوم: همان صفحه قبلی در روز 2 ژانویه 2020 که حاکی از افزوده شدن رقم بودجه هر طرح نیماد است.

این عکس و لینک زنده آن در صفحه زیر قابل مشاهده است:

http://nimad.ac.ir/content/48/Drug-Approved-Projects
 

1-Jan

 


روش دیدن تغییرات در هر صفحه از نیماد در سایت زیر گذاشته شده است

 

cached