اهمیت شفافیت در توزیع بودجه های پژوهشی در مرکز نصر معاونت آموزشی وزارت بهداشت

بعد از شروع نیمه و ناقص شفافیت در نیماد (پس از 6 سال)، اکنون نوبت به مرکز دولتی مشابه دیگری در معاونت آموزش وزارت بهداشت به نام "مرکز نصر" است تا با ارایه آمار مالی، بودجه های طرحهای تحقیقاتی خود را بطور شفاف برای همه دانشگاهیان روشن نماید. به نمایندگی از جمعی از دانشگاهیان کشور از آقای دکتر حقدوست - معاون جدید آموزش - درخواست میکنیم تا در اولین گام مهم، کلیه طرحهای مصوب مرکز نصر را به همراه نام مجری و نام همکاران و مراکزی که از این بودجه ها منتفع شده اند، در سایت رسمی آن مرکز اعلام نماید. 
 


بعد از شروع نیمه و ناقص شفافیت در نیماد (پس از 6 سال)، اکنون نوبت به مرکز دولتی مشابه دیگری در معاونت آموزش وزارت بهداشت به نام "مرکز نصر" است تا با ارایه آمار مالی، بودجه های طرحهای تحقیقاتی خود را بطور شفاف برای همه دانشگاهیان روشن نماید.

مرکز نصر یا "مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی" در مهرماه 1395 با تصویب شورای گسترش علوم پزشکی و تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به ریاست آقای دکتر لاریجانی (معاون آموزش قبلی وزارت که در ماه جاری استعفا داد) تشکیل شد. از زمان تاسیس تاکنون در وب سایت این مرکز، فراخوانها و اطلاعیه های متعددی برای جذب محققین و اعطای گرنتها مشاهده میشود.

اما طبق بررسی اولیه تاکنون هیچ جایی از اعلام بودجه های طرح ها و یا مجریان و همکاران حقیقی و حقوقی طرحها و گرنتها مشخص نمیباشد.

از خوانندگان گرامی تقاضا میشود در صورتیکه در جایی از این وب سایت ، اطلاعات طرحها را یافتند برای اطلاع سایرین به صورت کامنت در این خبر اطلاع دهند.

این پایگاه علمی - خبری به نمایندگی از جمعی از دانشگاهیان کشور از آقای دکتر حقدوست - معاون جدید آموزش - درخواست میکند تا در اولین گام مهم، کلیه طرحهای مصوب مرکز نصر را به همراه نام مجری و نام همکاران و مراکزی که از این بودجه ها منتفع شده اند، در سایت رسمی آن مرکز اعلام نماید. 

امیدورایم این شفاف سازی بتواند ابهامات توزیع نامناسب بودجه های پژوهشی در آن مرکز را مرتفع نماید.