آیا بودجه نیماد در سال 30 میلیارد تومان است؟

آیا بودجه نیماد واقعا در سال 30 میلیارد تومان است ؟ ارقام منتشره در سازمان برنامه و بودجه حاکی از آن است که غیر از بودجه های پژوهشی سالیانه دانشگاهها، هر سال مبلغ 360 میلیارد تومان در اختیار معاون تحقیقات و فناوری است.


به منظور اطلاع رسانی خوانندگان محترم بخش هایی از مصاحبه انجام شده در مورخه 21 دی ماه 1398 در برنامه "مخاطب خاص" (ساعت 20 الی 21) در برنامه زنده رادیویی شبکه سلامت را منتشر میکنیم. موضوع برنامه  "نحوه ارزش گذاری و‌اختصاص بودجه های پژوهشی و  بررسی نحوه ی ارائه ی فرصتهای پژوهشی در کشور" بود که با حضور آقای دکتر ملکزاده انجام شد و در انتهای برنامه آقای دکتر علویان مواردی را پاسخ دادند.
 

توضیح: لینک برنامه "مخاطب خاص" در سایت  صدا و سیما و شبکه سلامت به صورت زیر میباشند:
1)    فایل اول:
http://headend1.iranseda.ir/downloadFile/?vid=1044921_207&VALID=TRUE

1)    فایل دوم:
http://headend1.iranseda.ir/downloadFile/?vid=1044939_207&VALID=TRUE
 


آقای دکتر ملکزاده در این برنامه بودجه کل نیماد در یک سال را 30 میلیارد تومان اعلام نمودند. حال آنکه طبق "بودجه رسمی اعلام شده در سال 98" سرجمع بودجه های پژوهشی طبق جدول زیر 360 میلیارد تومان است.

 نکته ای خیلی به آن دقت نمی شود اینکه منتقدان فقط به ۵۳ میلیارد تومان بودجه نیماد توجه می کنند. درحالیکه در بودجه سال ۹۹ مبلغ ۳۰۴ میلیارد تومان در اختیار معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در ردیف های متعدد بودجه در نظر گرفته شده که با بودجه نیماد ۳۶۰ میلیارد تومان می شود. این ۳۰۰ تومان هم با اختیار معاونت هزینه می شود.

عنوان ردیف ها:

  • ✅ برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی ۶۰ تومان
  • ✅ برنامه راهبری امور تحقیقات و فناوری ۳۵ تومان
  • ✅ برنامه ارزیابی تحقیقات سلامت ۲۵ تومان
  • ✅ برنامه توسعه تحقیقات علوم پزشکی مازاد ۵۰ تومان
  • ✅ امور تحقیقات و فناوری پزشکی وزارت ۱۳۴ تومان
  • ✅ موسسه ملی تحقیقات علوم مزشکی نیماد ۵۳ تومان

 جمع حدود ۳۶۰ میلیارد تومان

توضیح مهم: 🟥 این مبلغ بجز بودجه های مصوب مستقل برای دانشگاههاست که معادل 700 میلیارد تومان (باز به گفته آقای معاون) در سال است.


منبع:

این اعداد از جدول منتشره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به آدرس زیر گرفته شده اند:

https://www.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=02a8b913-4e50-4883-af46-582bb7991b45