نیماد و هکاتون بازی جدی

نیماد از روز تولدش در سال 1394 تا چند روز پیش که اطلاعات کلی طرح‌های پژوهشی‌اش را منتشر کرد، 429 طرح مصوب کرده، برای آنها جمعاً 93.5 میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده و میانگین اعتبار تعیین شده برای هر پروژه 218 میلیون تومان بوده. این، آخر داستان نیست. جدولی که این زیر گذاشته‌ام، صفحه 343 پیوست چهارم قانون بودجه سالانه کل کشور است برای سال 1397. جدول بالا، خیلی ساده، به ما می‌گوید که نیماد باید در سال 1397، 45.4 میلیارد تومان از دولت پول می‌گرفت و صرف اجرای 268 پروژه پژوهشی می‌کرد. ملاحظه می‌فرمایید اعتباری که نیماد به طرح‌های پژوهشی اختصاص داده، از زمین تا آسمان با بودجه مصوب فرق دارد – آن هم نه یک ذرّه و دو ذرّه بلکه چندین خروار. سرجمع بودجه‌های سنواتی نیماد در این پنج سال 240.7 میلیارد تومان بوده ولی کلاً 93.5 میلیارد تومان آن را به پروژه‌های تحقیقاتی تخصیص داده. از مجموع 429 پروژه نیماد، 130 تای آنها باید تا روز بیستم دی‌ماه امسال پیشرفت صددرصدی نشان می‌دادند و در گزارش عملکرد نیماد، پایان یافته تلقی می‌شدند....


این مقاله از کانال آقای دکتر کاوس باسمنجی و با اجازه وی بازنشر می یابد.

 


کشمکش رسانه‌ای دو  فوق ‌متخصص محترم بیماری‌های دستگاه گوارش [آقایان دکتر رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دکتر سیدموید علویان، استاد دانشگاه بقیه‌الله]، فعلاً به اینجا رسیده که موسسه ملّی تحقیقات علوم پزشکی کشور [نیماد]، بودجه‌های مصوب طرح‌های پژوهشی‌اش را در فضای مجازی به اشتراک گذاشته. جدول‌اش را پیوست همین یادداشت کرده‌ام [B-NIMAD.xlsx]. چکیده‌اش را هم همین زیر می‌بینید:


نیماد از روز تولدش در سال 1394 تا چند روز پیش که اطلاعات کلی طرح‌های پژوهشی‌اش را منتشر کرد، 429 طرح مصوب کرده، برای آنها جمعاً 93.5 میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده و میانگین اعتبار تعیین شده برای هر پروژه 218 میلیون تومان بوده. 

این، آخر داستان نیست. جدولی که این زیر گذاشته‌ام، صفحه 343 پیوست چهارم قانون بودجه سالانه کل کشور است برای سال 1397.

 

 

 

 

جدول بالا، خیلی ساده، به ما می‌گوید که نیماد باید در سال 1397، 45.4 میلیارد تومان از دولت پول می‌گرفت و صرف اجرای 268 پروژه پژوهشی می‌کرد.

این اتفاق - تطابق عملکرد نیماد و بودجه مصوب‌اش – نیفتاده. البته جمله قبلی من، توضیح واضحات بود؛ اگر عملکرد و بودجه مصوب نیماد مطابقت داشتند، بی‌کار نبودم که از ساعت دو بعد از ظهر بنشینم و با این اعداد کلنجار بروم.

 

وضعیت هزینه‌کرد نیماد برای پروژه‌های پژوهشی از سال 1394 تا الان که در سه ماهه پایانی سال 1398 هستیم، از این قرار است:

 

 


ملاحظه می‌فرمایید اعتباری که نیماد به طرح‌های پژوهشی اختصاص داده، از زمین تا آسمان با بودجه مصوب فرق دارد – آن هم نه یک ذرّه و دو ذرّه بلکه چندین خروار. سرجمع بودجه‌های سنواتی نیماد در این پنج سال 240.7 میلیارد تومان بوده ولی کلاً 93.5 میلیارد تومان آن را به پروژه‌های تحقیقاتی تخصیص داده.

147.2 میلیارد تومان باقی کجاست؟

آیا صرف هکاتون بازی شده؟ اصلاً هکاتون چی هست؟


یک جمله کوتاه این ته می‌نویسم و شب جمعه شما را از این بیشتر خراب نمی‌کنم.

از مجموع 429 پروژه نیماد، 130 تای آنها باید تا روز بیستم دی‌ماه امسال پیشرفت صددرصدی نشان می‌دادند و در گزارش عملکرد نیماد، پایان یافته تلقی می‌شدند.

این اتفاق هم نیفتاده؛ باز هم همان اتفاق قبلی افتاده:

 


76 پروژه از آن 130 پروژه، یعنی 58درصد پروژه‌هایی که باید تا الان کارشان به آخر رسیده بود و 18.6 میلیارد تومان پول مالیات‌دهنده محترم ایرانی برای اجرای‌شان اختصاص یافته، به خط پایان نرسیده‌اند. همین.

 


لینک مقاله:

https://telegra.ph/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-01-16