درخواست شفافیت در بودجه طرح های کوهورت ملی کشور از وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی

جمعیت شفافیت در علم از وزیر محترم بهداشت مطالبه شفافیت در کوهورت های ملی ایران را استدعا دارد. سایت رسمی کوهورت ایران http://www.irancohorts.ir/ میباشد.


وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جناب آقای دکتر نمکی

 

با سلام و احترام.

ابتدا مراتب تشکر و قدردانی خود را نسبت به قراردادن برخی از اطلاعات اعتبارات طرحهای تحقیقاتی در سایت نیماد ابراز می کنیم.

پیرو اعلام آمادگی مسوولان نیماد مبنی بر دریافت نقدهای منصفانه و حتی غیر منصفانه،  اینجانب به نمایندگی از گروهی از دانشگاهیان درخواست دارم که بطور واضح توزیع بودجه طرحهای کوهورت در کشور (در مدت 7 سال گذشته) بر همگان آشکار و روشن شود. امیدوارم مسوولین امر در نیماد در پاسخ این شفاف سازی، رعایت حقوق فردی را نموده و از ذکر توهین و افترا و یا کلمات رکیک مثل دروغگو و متقلب و بی سواد خودداری کنند.

١. زحمات چند ساله عزیزان نیماد و دانشگاهها و محققین در ارتقای علم و دانش موجب افتخار است و همه باید از آن پاسداری کنیم. و مهمترین ان حفظ شان محققین همه کشور است.

٢. شفافیت در اطلاعات سبب دوری از ایجاد شائبه و سوالات غلط می شود. 

٣. لطفا اطلاعات مرتبط به همکاران طرحها, بودجه ها و هزینه های پرسنلی و.. ویژه طرح های ملی کوهورت در سایت وزارت بهداشت به همگان اعلام شوند.

۴. در فراخوان امسال در بخش طرحهای کوهورت فقط به مستندسازی تحلیل داده های کوهورتها اشاره شده است و طرح کوهورت جدید مورد پذیرش نیست. سوال مهمی که وحود دارد این است که طرحهای کوهورت قبلی در چه زمینه هایی بوده و متولیان اصلی انها چه کسانی بوده اند و میزان تخصیص بودجه های پژوهش به ان طرحها چه میزان است؟

مسوولین محترم تحقیقات و پژوهش کشور امین محققین کشور هستند و باید بتواند محققین را قانع کند. این حق محققین است که بدانند با منابعی که حق أنها بوده است چگونه و کجا هزینه شده است؟

اعتبار علمی کشور و محققین آن اعتبار همه ماست. بیایید به دور از هرگونه توهین و افترا از آن پاسداری کنیم.


و من الله توفیق
دکتر سید موید علویان
استاد بازنشسته دانشگاه
نهم بهمن ماه ١٣٩٨
تهران. ایران