برقراری ارتباط کامنتهای PubPeer با مجلات گروه کوثر برقرار گردید

کلیه مقالات منتشر شده در مجلات انتشارات کوثر از این به بعد با کمک پلتفرم PubPeer قابلیت کامنت گذاری خواهند داشت. 


پلتفرم PubPeer یکی از انواع سیستمهای Post Publication Peer Review میباشد که به کمک آن محققین میتوانند بصورت افشاگر یا Whistlblower  به ارایه آزادانه نظرات خود بپردازند. این سیستم هیچ محدودیتی برای ارایه نظرات ندارد. با کمک این سیستم کاربران قادرند تا آزادانه به بحث در مورد یک مقاله بپردازند.

ممکن است کامنتهای گذاشته شده در یک مقاله به حدی باشد که سردبیر مجبور به رترکت یک مقاله هم بشود. 

از جمله تفاوتهای این سیستم با سیستم های دیگر Post Publication Peer Review این است که کاربران حتی بدون بیان هویت (Anonymous) قادر به ارایه نظرات خود میباشند. 

قبلا انتشارات کوثر در پلتفرم خود یک سیستم Post Publication Peer Review دیگر را تعبیه نموده بود. این سیستم در این مقاله بطور کامل توضیح داده شده است. لازم به توضیح است سیستم قبلی کوثر کمافی السابق مشغول به ارایه خدمت در همه مقالات میباشد.

لینک یکی از مقالات که کامنتهای PubPeer در آنها فعال میباشد:

http://iranjradiol.com/articles/102324.html

لطفا برای دیدن کامنتها ابتدا از سایت PubPeer  افزونه آن را در مرورگر خود نصب کنید.

 

PubPeer in Kowsar Journals
PubPeer in Kowsar Journals