مقصد نهایی مقاله شما نزد ماست | امکانی مفید و مناسب برای نویسندگان مجلات کوثر | دیگر نگران سابمیت مجدد مقاله خود در مجلات متعدد نباشید

اگر مقاله شما به هر دلیلی در یکی از مجلات انتشارات کوثر رد یا Reject شد، دیگر نگران سابمیت دوباره آن در مجلات دیگر نباشید. مهندسین توانمند کوثر امکانی را در مجلات گروه کوثر فراهم آورده اند که تنها با یک کلیک شما میتوانید مقاله خود را از یک مجله به مجله دیگر سابمیت کنید.


سابمیت یک مقاله در یک مجله معتبر وقت گیر ترین و پردردسرترین بخش انتشار مقاله است. از سوی دیگر ممکن است پس از صرف ساعتها وقت برای سابمیت یک مقاله، مقاله بدلیل سیاستهای مجله سریعا ریجکت شود.

ما چاره کار را اندیشیده ایم.

به کمک سیستم جدید NeoSuggest شما میتواند در هر زمان پس از رد مقاله خود آنرا تنها با یک کلیک به یکی دیگر از مجلات انتشارات کوثر که در موضوع مشابه است ارسال نمایید.

با کمک این ویژگی، هم زمان شما و هم انرژی شما ذخیره میشود.

ضمنا با کمک این ویژگی توازن و عدالت در بین مجلات برقرار میگردد. یعنی سابمیتهای مجلات پرطرفدار به راحتی به سایر مجلات منتقل میشوند.

لازم به توضیح است که تنها ناشری که در حال حاضر در دنیا این امکان "ترانسفر با یک کلیک" را دارد انتشارات الزویر میباشد.

توضیح بیشتر:

https://kowsarpub.com/articles/98863.html

https://kowsarpub.com/knowledgebase/category/tree.html#neosuggest.html

NeoSuggest in Kowsar Journals
NeoSuggest in Kowsar Journals