هاب ایران ویژه آخرین مقالات علمی دانشگاهی در خصوص کروناویروس راه اندازی شد

هاب مقالات ایران در خصوص کروناویروس راه اندازی شد.


همه مقالات علمی در خصوص بیماری کرونا و پاندمی آن با هدف دسترسی سریع همه محققان دانشگاهی در آدرس زیر راه اندازی شد. در این هاب مقالات از محققان ایرانی و یا در مورد ایران با در نظر گرفتن شرایط نشر (دسترسی باز یا بسته) از ناشران مختلف ارایه و بازنشر می یابند.

از محققان گرامی خواهشمندیم مقالات مرتبط که از دسامبر 2019 به بعد در این مورد منتشر شده اند را به ما پیشنهاد دهند:
Twitter@kowsar_corp or Send email to info /at/ kowsarpub.com

هدف ما ارایه اطلاعات جامع به محققان و کمک به کادر درمان برای غلبه بر این اپیدمی میباشد.

آدرس هاب: https://kowsarpub.com/articles/102652.html