سلامت روان ایرانیان در همه¬گیری کووید 19

مقاله زیر جزو مقالات منتشره از ایران در هاب ایرانی مقالات کووید19 به آدرس covid19.kowsarpub.com میباشد که به همت تیم دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و با هدف آموزش عمومی به فارسی ترجمه شده است. این مقاله در لینک زیر به زبان انگلیسی منتشر شده است:

https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.101990

مترجم: پریسا لطفی (دانشجوی پزشکی)


بیماری کرونا جدید و نحوه انتشار آن طی دو ماه گذشته در کانون توجه کادر درمان قرار قرار گرفته است. انتشار این ویروس این ذهنیت را به وجود آورده است که چگونه سیستم بهداشت و درمان چین توانسته است مشکلات ناشی از مرگ و میر بیماران و مشکلات مرتبط با قرنطینه بیماران را مدیریت کند. این مسائل توسط گروه های مختلف مردم در کشورهای مختلف مورد بحث قرار می¬گیرد. 

یکی از درگیری¬های مهم مردم غیرقابل پیش¬بینی بودن اوضاع و مشخص نبودن زمان کنترل بیماری و جدی بودن خطر می¬باشد. همچنین این مسائل به همراه برخی تحلیل¬ها و اطلاعات غلط می¬توانند نگرانی افراد را افزایش دهند. از طرفی استرس ناشی از این اوضاع می¬تواند باعث اختلالات روانی شایعی از قبیل اضطراب و افسردگی شوند.
 

با توجه به موارد مشابه، در چنین شرایطی نگرانی های جدی اط قبیل ترس از مرگ در بیماران و  عصبانیت و ترس از تنهایی در افراد قرنطینه به وجود می¬آید. افراد حاضر در قرنطینه امکان داشتن ارتباطات فردی و اجتماعی و برگزاری مراسمات سنتی خود را از دست می¬دهند، که این پدیده خود یک پدیده استرس زا می-باشد. از موارد مذکور می¬توان نتیجه گرفت که مداخلات روانشناختی در مواجهه با این بحران¬ها، بخشی از سیستم مراقبت¬های بهداشتی در زمینه¬ی بهداشت عمومی می¬باشد.
 

به نظر می¬رسد علاوه بر تلاش در سطوح مختلف جهت جلوگیری از شیوع این بیماری و سایر شرایط نگران کننده مرتبط با آن، بعد روانی این مساله در افراد مبتلا و همچنین افراد قرنطینه، مورد بررسی قرار گیرد. در نتیجه همکاری روانپزشکان و روان شناسان در کنار سایر گروه های پزشکی، در زمینه این بیماری ضروری به نظر می¬رسد. اما آنچه مهم است این است که کنترل بیماری نیاز به مدیریت صحیح و جامع و همجنین توجه به مراقبت¬های بهداشت روان دارد. به نظر می¬رسد پیروی از تمام نکات فوق الذکر همراه با انسجام و تکیه بر سرمایه اجتماعی، تنها راه ممکن برای غلبه بر اوضاع موجود است.