یافته های سی تی اسکن بیماران کووید19


مقاله زیر جزو مقالات منتشره از ایران در هاب ایرانی مقالات کووید19 به آدرس covid19.kowsarpub.com میباشد که به همت تیم دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و با هدف آموزش عمومی به فارسی ترجمه شده است. این مقاله در لینک زیر به زبان انگلیسی منتشر شده است:

https://www.cureus.com/articles/29378-common-ct-findings-of-novel-coronavirus-disease-2019-covid-19-a-case-series

مترجم: ملیکا ملاحسنی (دانشجوی پزشکی)


با توجه به ماهیت بسیار آلوده ویروس بیماری کورونا ویروس 2019 (COVID-19) و عدم وجود داروهای درمانی اثبات شده خاص و واکسن های دارای مجوز موثر بر علیه آن ، تشخیص زودهنگام این بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تصویربرداری CT مشترک از قفسه سینه از موارد COVID-19 تأیید شده در اینجا مورد بحث قرار گرفته است ، که در تفسیراین تصاویر عناوینی با مظمون کدورت گرد شیشه ای( (GGO،الگوی انتشار پیشرونده CRAZY-PAVING PATTERN)) و ادغام توده ها CONSOLIDATION)) را نشان می دهد.
 

با توجه به تعداد محدود کیت های آزمایش اسید نوکلئیک ، مانند آزمایش (rRT-PCR) و احتمال نتایج rRT-PCR منفی کاذب ، تصویربرداری از CT قفسه سینه به عنوان یک روش تصویربرداری غیر تهاجمی می تواند مفید و ابزاری با دقت بالا برای تشخیص زودهنگام موارد مشکوک COVID-19  می باشد برای این منظور لازم است که الگوهای تصویربرداری متداول از این موارد شناسایی شود.
 

جالب اینجاست که Fang et al، دریافتند که حساسیت COVID-19 rRT-PCR ممکن است در مقایسه با CT با حساسیت 98٪ برای عفونت COVID-19 به میزان 71٪ کم باشد. با توجه به سهولت دسترسی ، در دسترس بودن گسترده و نتایج سریع اسکنرهای CT در مقایسه با کیت های rRT-PCR ، تصویربرداری CT در خط مقدم ابزارهای غربالگری COVID-19 قرار دارد. در حال حاضر ، بیشتر موارد COVID-19 در 60٪ از تصویربرداری اولیه CT قفسه سینه خود ضایعات GGO خالص و تثبیت کننده را نشان داده اند. با پیشرفت عفونت ، تصویربرداری از CT یافته های دیگری مانند الگوی انتشار پیشرونده CRAZY-PAVING PATTERN)) را نشان می دهد.
 

در نهایت هنگامی رادیولوژیست یافته های متداول تصویربرداری در قفسه سینه را از این سویه جدید کروناویروس مشاهده می کند ، می توانند براساس ویژگی های اپیدمیولوژیکی و جمعیت شناسی مناسب ، موارد COVID-19 را به موقع شناسایی کنند. با این کار ، می توان برای جلوگیری از انتقال این ویروس باRNA  سو مثبت ، اقدامات پیشگیرانه فوری را انجام داد.