در بخش تحقیقات وزارت بهداشت چه خبر است؟ | 52 کلینیکال ترایال و 729 طرح در مورد کرونا؟؟| دوباره کاری در پژوهش خط قرمز است.

729 طرح تحقیقاتی در مورد کرونا و 52 کلینیکال ترایال حاصل تلاش در مدت یک ماه. آیا وزارت بهداشت برای پژوهش اینهمه بودجه دارد؟ آیا اینها مصادیق دوباره کاری نیست؟ مقام معظم رهبری برای گره گشایی از مشکلات درمان اخیرا با برداشت یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی موافقت نمودند. نظارت بر خرج کرد صحیح این بودجه و سایر بودجه های پژوهشی چه میشود؟ آیا باید مدتی بگذرد و بعد همانند رانت ارز 4200 تومانی شاهد برگزاری دادگاههای مفسدین اقتصادی باشیم. چرا از همین ابتدا نظارت نکنیم؟


از 15 اسفند و شروع همه گیری کووید 19 در ایران، بدنه درمان کشور با مشکلات عدیده مالی مواجه بوده است. در روزهای اول به ازا هر پزشک در روز فقط یک ماسک داشتیم. البته این موضوع به مدد زحمات وزارت بهداشت و کمک های مردمی و دولتی تا حد زیادی بهبود یافته است.

اما در بخش تحقیقات و پژوهش مرتبط با کرونا چه میگذرد؟ بهتر است مسوولین وزارت بهداشت به این آمارها هم توجه ویژه داشته باشند:

1) تا امروز در سامانه اخلاق وزارت بهداشت 729 کد اخلاق مربوط به طرح تحقیقاتی صادر شده است.

لینک

(کلمه COVID یا کرونا را در مصوبات کمیته های اخلاقی جستجو کنید.)

2) در سامانه کلینکال ترایال ایران 52 طرح بالینی تعریف شده است. این عدد در مورد آمریکا با آنهمه بودجه تحقیقاتی فقط 44 طرح است.

تعداد ترایال ها در کشورهای محتلف و توسعه یافته دنیا را ببینید:

منبع عکس: https://t.me/ofmedandotherdemons/705

 


آیا میدانید یکی از مهمترین دلایل شروع یک کار پژوهشی ، عدم دوباره کاری است؟؟

آیا بودجه بخش پژوهش کشور اینهمه افزایش یافته که فقط 729 طرح تحقیقاتی مصوب میشوند؟؟

لطفا تا دیر نشده و حیف و میل بیت المال در این بخش صورت نگرفته است مسوولین چاره ای بیاندیشند.

آیا باید برای یک ترایال چند مرکزی دوبار از کمیته اخلاق کد درخواست کرد؟ یا میشود با یک کد آنرا انجام داد؟

منبع عکس: https://t.me/ofmedandotherdemons


- آیا دانشجویان ما که مدتهاست معطل بودجه های اندک طرح های خود برای دفاع پایان نامه ها هستند، اولویت پژوهش محسوب نمیشوند؟

- آیا بیماری افراط و تفریط تاریخی ما در این مورد ایجاد نشده است؟ آیا واقعا همه این طرحها لازم به اجرا میباشند یا میشود آنها را با هم ادغام کرد؟

توصیه میکنیم مسوولین ارشد کشور و وزارت بهداشت با ورود به موقع و نظارت بهتر از این موارد پیشگیری نمایند.