اهمیت منابع در مقالات علمی پژوهشی

آیا انتشار منابع مقاله در فایل پی دی اف منتشره کفایت میکند؟ روشهای استاندارد نشر منابع در مجلات علمی چیست؟ آیا مجلات ایرانی به قلب مقاله یعنی منابع بطور مناسب توجه می نمایند؟


مهمترین جزء یک مقاله در نشر، منابع آن میباشند. بطوریکه منابع پایه اصلی Scientometrics و سنجش ارزش علمی مقاله محسوب میگردند.

یک مقاله بدون منبع دارای لینک عملا موجب مرگ مقاله پس از انتشار میباشد. ناشرین بیشترین تلاش و سرمایه گذاری را بر روی منابع مقالات خود انجام میدهند.

متاسفانه روشهای صحیح منبع نویسی در اکثر مجلات کشور رعایت نمیشود و این یعنی به هدر رفتن همه آن مقالاتی که بدون رعایت اصول صحیح منبع نویسی منتشر میشوند. 

قدم اول در افزایش ارجاعات به مقالات و همچنین افزایش نفوذ (Impact Factor) مجلات کشور رعایت الگوی صحیح منبع نویسی میباشد که باید توسط هر مجله انجام شود.


متاسفانه در کشور ما، مجلات علمی پژوهشی اهمیت چندانی به این بخش نمیدهند. بطوریکه در وب سایت مجلات، مقالاتی مشاهده میشود که یا منابع را تنها در فایل پی دی اف خود منتشر کرده اند و یا در بسیاری موارد فقط بصورت یک Text ساده اقدام به انتشار بدون لینک مقالات نموده اند.


شرط اصلی برای پویایی منابع یک مقاله عبارتند از:

  1. داشتن هایپرلینک برای مقالات به اصل منبع ذکر شده (مانند DOI یا PMC)
  2. ثبت کلیه منابع در DOI هر مقاله برای تبادل لینک

خوشبختانه از سال 2009 کلیه مجلات تحت پوشش انتشارات کوثر شرایط استاندارد منابع در مقالات را رعایت می نمایند.

 


نمونه ای از منابع دارای لینک در مقالات منتشره از انتشارات کوثر

Hyperlink in all Kowsar Journals