بهترین زمان بررسی سرقت ادبی در مجلات چه زمانی است؟

سردبیر مسوول پیشگیری از سرقت ادبی در مقالات است. اما بهترین زمان برای کنترل این موارد چه هنگامی است؟


همزمان با رشد و افزایش ضریب نفوذ اینترنت، آنچه باید بیشتر از پیش مراقب آن بود عبارت است از: حفظ اصالت اثر. تصور گذشتگان از “دزد”، فردی بود با نقاب و چهره ای خشن و ترسناک. غافل از اینکه تصویر “دزد” امروزی شاید چندان هم تعجب ما را به خود جلب نکند. به‌ویژه اگر این دزدی از نوع “سرقت ادبی” باشد.

استفاده از یک نرم‌افزار کنترل سرقت ادبی یا کنترل مشابهت متنی بهترین عامل پیشگیری از بروز سرقت علمی در مقالات دانشگاهی است. منظور از مشابهت متنی کپی‌کردن عین یک مطلب از یک منبع به طوری جملات یا پاراگراف‌هایی بیش از حد بزرگ و بدون تغییر در مقاله استفاده شده باشد.

سرقت ادبی یا پلاجیاریسم با مقایسه محتوای یک مقاله علمی با مقالات منتشر شده پیشین قابل بررسی است. در این میان آنچه که می‌تواند خیال یک نویسنده، سردبیر و یک ناشر را از کفایت بررسی آسوده کند؛ تعداد منابعی است که برای بررسی مشابهت‌ها در اختیار دارد. در حال حاضر جستجوی محتوا و بررسی مشابهت‌ها توسط نرم‌افزارهایی انجام می‌گیرد که به محتوای آنلاین مقالات منتشر شده پیشین (و بعضا حتی مقالات در حال داوری) دسترسی دارند. این امکان برای یک نرم‌¬افزار به دست نمی‌آید مگر اینکه آن نرم‌افزار به بانک‌های اطلاعاتی معتبر علمی جهان دسترسی داشته باشد و امکان جست‌وجو و ارائه گزارش از آنها را داشته باشد. میزان اعتبار نتایج نرم‌افزار تا حد زیادی به این بستگی دارد که نرم‌¬افزار فوق به چه تعداد از منابع علمی دسترسی دارد.

بهترین زمان بررسی سرقت ادبی در یک مجله عبارت است از:

  1. در ابتدای سابمیت مقاله
  2. در ابتدای نشر مقاله

یکی از بهترین نرم افزارهای کنترل سرقت ادبی، IThenticate میباشد.