مصادیق پلاجیاریسم یا سرقت ادبی چیستند؟

با دانستن تعریف دقیق سرقت ادبی میتوان نسبت به بروز آن در مقالات پیشگیری نمود. در هنگام نوشتن یک مقاله، از کپی پیست کردن حتی یک جمله و حتی از مقالات قبلی خود یک نویسنده هم - بدون ذکر منبع یا با ذکر منبع - باید پرهیز نمود. وجود حتی یک گزارش سرقت ادبی در کارنامه یک محقق میتواند بطور کلی آینده علمی وی را ویران نماید. هوشیار باشیم.


پلاجیاریسم  از دزدیدن ایده تا انتشار دوباره یک مقاله را شامل میشود.

تعریف دقیق سرقت ادبی بصورت زیر در رفرنس ذکر شده است:

  • Take the ideas, writings, etc. from another and pass them off as one's own
  • ‘plagiarism ranges from the unreferenced use of others’ published ideas … to submission under “new” authorship of a complete paper, sometimes in a different language.’

مصادیق سرقت ادبی چیستند؟

  • استفاده ازمتون علمی دیگر نویسندگان بدون ذکر منبع از ایده و اثر انتشار یافته یا انتشار نیافته دیگران

  • جدید جلوه دادن نظر یا ایده نویسنده دیگر به نام خود

  • کپی کردن متون دیگر نویسندگان

  • عدم قرار دادن نقل قول در quotation mark
  • عدم ذکر منبع بعد از quotation mark
  • تغیر در کلمات با حفظ ساختار مقاله اصلی بدون ذکر منبع
  • کپی برداری در حجم زیاد (با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع)
  • چندین مقاله را Paraphrase میکند و به صورت یک مقاله ارائه میدهد

 

از دانشجویان و اساتید محترم خواهشمندیم با دقت بر روی هر یک از مصادیق فوق تامل نموده و در مقالات خود نسبت به آنها حساس باشند.


گزارش حتی یک مورد سرقت ادبی میتواند ویران کننده یک رزومه علمی باشد. به مثال زیر توجه بفرمایید: (از کانال @Scientometric)

فیزیکدان شناخته شده ی فرانسوی متهم به سرقت ادبی (Plagiarism)

به گفته ی Science، سرقت ادبی که توسط فیزیکدان فرانسوی، Étienne Klein، از محققین مرکز تحقیقات Alternative Energies and Atomic Energy Commission و همچنین رئیس موسسه ی High Studies for Science and Technology انجام شده است جامعه ی علمی و رسانه های فرانسه را  به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

در یکی از پاسخ هایی که وی به این ادعاها مطرح کرده است، وجود این سرقت های ادبی را منکر نشده است و گفته است که فیزیکدان ها  زمانی که در مورد  علوم کاملا به اثبات رسیده شده صحبت می کنند، همیشه به یکدیگر رفرنس نمی دهند!